Uppsökande närarbete

Vi utför uppsökande närarbete bland människor som befinner sig utanför tjänsterna, bland annat på gator, inom mathjälpen och på internet. Vänd dig till oss om du behöver råd eller oroar dig för din egen eller någon annans situation.

Uppsökande närarbete är social- och hälsovårdstjänster på gatan och allmänna platser. Socialhandledarna och sjukskötarna inom det uppsökande närarbetet jobbar parvis på gator, i köpcentra och i invånarlokaler samt i övriga offentliga miljöer. Det uppsökande arbetet utförs bland bostadslösa som sover utomhus och personer som inte omfattas av tjänsterna. Verksamhetsområdet är hela Helsingfors, och vi arbetar oftast under tjänstetid.

Vi övervakar fenomen i området och tar emot meddelanden om oro.

Hos oss får du råd, samtalsstöd och handledning för tjänster som passar dig. Vid behov ser vi till att du får tillgång till tjänster och vi stödjer dig under möten. Vårt mål är att du ska få service i enlighet med ditt intresse.

Hos oss kan du be om hjälp också utan tidsbokning och anonymt när vi möts.

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/uppsökande-närarbete.