Inledande kartläggning och sociala tjänster som stödjer integrationen

Vi erbjuder socialtjänster för integration.

Inledande kartläggning och sociala tjänster som stödjer integrationen. 

Socialtjänster som stödjer integrationen utgår från dina behov och stödjer dig och din familj att integreras. Allting utgår från att stötta din självständighet och förstärka din delaktighet i samhället. 

Tillsammans bedömer vi ditt servicebehov och utarbetar en plan som främjar integrationen. Dina målsättningar och tjänster antecknas i planen. Vi kan även ta med övriga myndigheter och organisationer. Du kan få våra sociala tjänster som stödjer integrationen även i en grupp eller elektroniskt. 

Du kan ansöka om ekonomiskt stöd (kompletterande eller förebyggande utkomststöd).  

Du kan söka dig till den integrationsfrämjande kartläggningen om du inte behöver socialtjänster, exempelvis vårdar ett barn under tre år hemma eller jobbar och har bott här mindre än tre år.

Du kan kontakta oss antingen per telefon eller genom att besöka vårt verksamhetställen på vardagar mellan 9.00 och 16.00. Verksamhetsstället finns vid Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande på adressen Verkstadsgatan 14 A, vån. 1.

Vad är en inledande kartläggning?  

Avsikten med den inledande kartläggningen är att hjälpa dig hitta nödvändiga tjänster som stöd för integrationen. Alla de inflyttade som inte är arbetslösa arbetssökande kommer till vår inledande kartläggning. Du kan vara i arbetslivet, studera eller vårda ett barn under 3 år hemma. Du har bott i Finland i högst tre år.  

Vad är en integrationsplan?  

Med hjälp av integrationsplanen stödjer vi dig att bli en fullvärdig medlem av samhället. I integrationsplanen antecknar vi service och åtgärder som bidrar till att du kan lära dig finska eller svenska samt andra nyttiga kunskaper och färdigheter.  

Serviceställen

Specialtjänster för inflyttade

Adress: Verkstadsgatan 14 A, 00580 Helsingfors