Helsingfors stöder människorna som flytt från Ukraina och som är kvar i landet

Vi fördömer starkt det krig som Ryssland har startat i Ukraina. På denna webbplats hittar du information om Helsingfors stads tjänster och stöd i anslutning till situationen i Ukraina samt länkar till viktiga tjänster hos andra myndigheter. Du hittar samma information på ukrainska och ryska via länkarna nedan.

Гельсінкі підтримує тих, хто втік з України, і тих, хто залишився в країні (på ukrainska) Хельсинки поддерживает беженцев из Украины и тех, кто там остался (på ryska)  

Finlands och Ukrainas flaggor framför Helsingfors stadshus.
Vi stöder ukrainarna som bor i Finland och Helsingfors. När du har kommit till Finland kan du omedelbart ansöka om tillfälligt skydd och Helsingfors som hemkommun ett år efter att du har fått uppehållstillstånd.

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd

Syftet med tillfälligt skydd är att snabbt erbjuda temporärt skydd till dem som flyr från kriget i Ukraina. På Migrationsverkets webbplats hittar du mer information om uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd och tjänster för dem som fått uppehållstillstånd. På InfoFinlands webbplats finns också information om tillfälligt skydd.

Tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina (Migrationsverket)(Länk leder till extern tjänst) 

Tillfälligt skydd i Finland (InfoFinland)(Länk leder till extern tjänst)

Tjänster för personer som ansöker om tillfälligt skydd (Migrationsverket)(Länk leder till extern tjänst)

Ansökan om rätt till hemkommun

Ukrainare som bor i Finland kan ansöka om att få Helsingfors som sin hemkommun när det har gått ett år sedan de beviljades uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd. Om du har Helsingfors som hemkommun, har du till stor del samma rättigheter, tjänster och skyldigheter som personer som är varaktigt bosatta i staden. Om du bor i Helsingfors utan rätt till hemkommun har du rätt till en del av stadens tjänster. På Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas (MDB) och Migrationsverkets (Migri) webbplatser finns mer information om rätten till hemkommun och hur man ansöker om hemkommun.

Anvisningar om hur man ansöker om hemkommun till dig som anlänt från Ukraina (MDB)(Länk leder till extern tjänst)

Vad avses med hemkommun (MDB)(Länk leder till extern tjänst)

Tillfälligt skydd och hemkommun (Migri)(Länk leder till extern tjänst)