Förmänshandläggningens rådgivning

Du kan fråga förmånshandläggningen om att söka kompletterande eller förebyggande utkomststöd, betalningsdagar och om begravningsbidrag.

Kontakta oss när du behöver information om ansökan och utbetalning av utkomststöd som staden beviljar Du kan fråga oss om kompletterande eller förebyggande utkomststöd, begravningsbidrag eller om utbetalningen av dessa.

Vi erbjuder telefonservice på finska och svenska