Kompletterande och förebyggande utkomststöd

Du kan få kompletterande eller förebyggande utkomststöd av staden om det anses förebygga din ekonomiska nöd eller om du har särskilda behov.

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som ges i sista hand och alltid enligt behovsprövning. FPA ansvarar för att ge grundläggande utkomststöd som täcker nödvändiga vardagsutgifter, såsom boende och mat.

Kommunerna kan dessutom bevilja förebyggande och kompletterande utkomststöd. Syftet med det förebyggande utkomststödet är att förhindra marginalisering och långvarigt beroende av utkomststöd. Kompletterande utkomststöd kan beviljas om sökanden har särskilda behov, såsom en svår sjukdom eller ett långvarigt behov av utkomststöd.

Du kan få kompletterande utkomststöd om du redan får grundläggande utkomststöd, men behöver ytterligare stöd till exempel för att grunda ett hem, för babytillbehör, barnens hobbyer, studiematerial eller intressebevakningsarvoden.

Du kan ansöka om förebyggande utkomststöd om din ekonomiska situation försämras oväntat och betydligt, och detta äventyrar din och din familjs sociala trygghet och självständighet.

Du kan ansöka om stödet i Maisa eller med ett formulär. Vid rådgivningen för förmåner kan du fråga om ansökan och utbetalning.

Så här ansöker du om kompletterande och förebyggande utkomststöd.

Utkomststödet består av tre delar, av vilka det grundläggande utkomststödet beviljas av FPA. Hos oss kan du ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd.  

Obs! Du behöver inte välja om du ansöker om kompletterande eller förebyggande utkomststöd av oss. Handläggaren bedömer vilken stödform är lämpligast för dig. 

 1. Ansök först om grundläggande utkomststöd hos FPA

  Först ska du ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA. 

  Se anvisningar för ansökan på FPA:s hemsida (Länk leder till extern tjänst)

  Om du vill, kan du meddela FPA att du samtidigt vill ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd hos Helsingfors stad. Då styr FPA din ansökan direkt till Helsingfors stad. Kom ihåg att bifoga alla nödvändiga handlingar till din ansökan (se punkt 2).   

  Obs! Om du redan är klient hos socialarbetet kan du ansöka om förebyggande utkomststöd utan tidigare beslut från FPA. Detta kan du diskutera med din egen medarbetare. 

 2. Bifoga nödvändiga handlingar och kvitton till din ansökan.

  Bilagorna är följande: 

  • Positivt eller negativt beslut om grundläggande utkomststöd från FPA. Om FPA skickar ansökan till staden för dig, behöver du inte foga detta beslut till ansökan. Inget beslut behövs om du ansöker om förebyggande utkomststöd som klient i socialarbetet. 
  • Utredning av varför och för vilket ändamål du behöver kompletterande eller förebyggande utkomststöd som beviljas av staden. 
  • Kontoutdrag för de senaste två månaderna. 
  • Alla intyg och handlingar som har ett samband med stödbehovet, t.ex. fakturor och eventuella kvitton på inköp eller tjänster för vilka du har ansökt om stöd. 

  Om du är osäker på vilka kvitton eller handlingar du ska bifoga till ansökan, kan du kontakta rådgivningen för förmåner. 

  Se kontaktuppgifterna till  förmånsrådgivningen 

 3. Om du gör din ansökan i Maisa

  1. Logga in på Maisa (Länk leder till extern tjänst)

  2. Man måste alltid identifiera sig i Maisa.   

  3. Välj "Socialvård" i den vänstra balken.  

  4. Klicka på "hemkommun" när du söker stöd från Helsingfors stad.  

  5. Maisa frågar vad din ansökan gäller. Svara på frågan och gå vidare med en fråga i taget. Följ Maisas anvisningar och fyll noga i varje punkt.  

  6. Kom ihåg att på slutet bekräfta att dina uppgifter är riktiga. Klicka på ”sänd”.  

  Om du gör din ansökan med blanketten   

  Du kan hämta blanketten vid vuxensocialarbetets serviceställen eller via länken nedan. 

  Skicka in ansökan om kompletterande eller förebyggande utkomststöd 

  Skicka ansökan till något av vuxensocialarbetets serviceställen eller per post till 
  adressen:   

  Helsingfors stad
  Ansökningar om utkomststöd
  PB 8320, 00099
  Helsingfors stad  

  Om du behöver hjälp med att fylla i ansökan, kontakta förmånshandläggningen. 

  Se kontaktuppgifterna till  förmånsrådgivningen 

 4. Vänta på beslutet 

  Vi fattar beslut inom sju vardagar om du har bifogat alla nödvändiga handlingar till din ansökan. Beslutet postas till dig. Om du vill få information om beslutet innan du får brevet, kan du ringa förmånshandläggningen. 

  Om du ansökte i Maisa kan du följa processen där och se beslutet där. 

  Se kontaktuppgifterna till  förmånsrådgivningen 

  Om det står ”beviljas till fakturaställare” på beslutet har du beviljats utkomststöd men utkomststödet har inte betalats till ditt konto, utan en faktura som du bifogat ansökan har betalats med stödet.  

 5. Om du anser att beslutet är felaktigt, gör så här

  Om du anser att beslutet är felaktigt kan du söka ändring eller omprövning. 

  Du kan kontakta socialhandledaren eller socialarbetaren som utfärdade beslutet och påpeka felet så att det kan korrigeras så fort som möjligt. 

  Om felet är uppenbart och beror på bristfälliga uppgifter ska du kontakta rådgivningen och söka om rättelse med en ny ansökan. 

  Se kontaktuppgifterna till  förmånsrådgivningen 

  Behandlingen av en rättelse tar vanligen sju vardagar. 

  Du kan göra en fritt formulerad, skriftlig omprövningsbegäran inom 30 dagar sedan du har fått del av beslutet om utkomststöd. Berätta vilket beslut du söker ändring i, samt motiveringen för dina krav.  

  Lämna in omprövningsbegäran till Helsingfors stads registratorskontor, som skickar den vidare för handläggning. Postadress: Helsingfors stads registratorskontor, PB 10, 00099, Helsingfors stad.

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/utkomststöd.