Begravningsbidrag

Du kan ansöka om kompletterande utkomststöd för en begravning om dödsboet saknar medel för begravningskostnaderna.

Du kan få stöd för skäliga och nödvändiga kostnader för begravning av en anhörig. Till dessa räknas exempelvis den förmånligaste kistan eller urnan, nedläggning, en liten dekoration på kistan, transport i huvudstadsregionen samt de nödvändiga kostnaderna som församlingen tar ut. Vi kan helt eller delvis bevilja stöd för obligatoriska begravningskostnader.

Begravningsbidrag ansöks i den avlidnes hemkommun, så om den avlidne är från Helsingfors ansöks bidrag hos Helsingfors stad. Staden anlitar en avtalad begravningsbyrå.

Ansök om begravningsbidrag genom att fylla i blanketten Ansökan om kompletterande utkomststöd för begravningskostnader och skicka den till adressen som finns på blanketten.

Vi rekommenderar att du kontaktar Förmånshandläggningen innan du ansöker om bidraget eller beställer begravningen så att vi kan ge dig råd om ansökningsprocessen.

Så här ansöker du om begravningsbidrag

 1. Fråga förmånshandläggarna

  Vi rekommenderar att man först frågar råd av förmånshandläggningen. På så sätt undviker du eventuella fel som kan hindra dig från att få begravningsbidrag.  

  Se kontaktuppgifterna till  förmånsrådgivningen

 2. Gör en boutredning 

  Vi behöver en utredning om dödsboets ekonomiska situation innan vi kan bevilja begravningsbidrag.  

  För boutredning och bouppteckning kan du ansöka om stöd och hjälp hos rättshjälpsbyrån. 

  Se rättshjälpsbyråernas kontaktuppgifter(Länk leder till extern tjänst)  

  Om dödsboet har tillgångar, ska de i första hand användas för begravningskostnader.  

  Fakturor i den avlidnes namn betalas med dödsboets medel, efter begravningskostnaderna Om medlen inte räcker till för att betala andra räkningar, blir räkningarna dödsboets skulder. För dem beviljas inte begravningsbidrag.  

 3. Samla nödvändiga bilagor 

  Följande verifikationer och utredningar ska bifogas ansökan: 

  • kontoutdrag från alla bankkonton, eventuellt även änkans/änklingens eller makens, för de två senaste månaderna 

  • skatteuppgifter från den senast fastställda beskattningen/skatteförslaget (även specifikationsdel) 

  • den avlidnas läge och den avlidnas önskemål om annan begravning än kremering 

  • bouppteckningsinstrumentet, om bouppteckningen redan gjorts. 

 4. Fyll i och skicka ansökan. 

  Ansök om begravningsbidrag genom att fylla i blanketten nedan och skicka den till adressen på blanketten. 

  Ansökan om kompletterande utkomststöd för begravningskostnader

  Ansök om begravningsbidrag i den avlidnas namn då denne var över 18 år. Vid begravning av ett minderårigt barn, fyll i ansökan i förälderns namn.  Föräldrarna ska få ett beslut om grundläggande utkomststöd från FPA.  

 5. Bra att veta

  1. På ansökningsblanketten hittar du mer information om de begravningskostnader för vilka det finns stöd.  
  2. När vi beviljar begravningsbidrag beaktar vi inkomster och tillgångar för dem som har varit gifta/ levt i ett registrerat partnerskap.  
  3. Begravningar som får stöd ska beställas från en begravningsbyrå som social- och hälsovårdssektorn upphandlat på entreprenad. 

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/begravningsbidrag.