Stödboende

Du som är myndig och bosatt i Helsingfors kan ansöka om en stödbostad när du behöver stöd, råd och handledning i ditt boende.

Vi ordnar stödtjänsterna själva och som köptjänster. Boendet baserar sig på hyresavtal.

Fråga mer av boendestödet.

Vad avses med stödboende? 

Stödboende är avsett för myndiga helsingforsare som behöver hjälp och handledning i sitt boende. Du kan behöva stöd till exempel när du vill sluta med rusmedel eller när det på annat sätt är utmanande att hantera livet. 

I stödbostäderna får du hjälp av experter på socialt arbete, som står till ditt förfogande antingen dygnet runt eller dagtid, beroende på din situation. Målet är att hjälpa dig att flytta från stödbostaden till en egen bostad och leva självständigt. 

Om du är intresserad av stödboende, kan du ansöka om det från boendestödet eller socialhandledarna vid Sanduddens servicecentral. Vi erbjuder olika slags bostäder, såsom småbostäder, stödhem och stödbostäder. 

Stödboende baserar sig på hyresavtal, dvs. du betalar hyra för boendet. 

Så här ansöker du om en plats inom stödboende. 

 1. Boka tid till en utvärderingsintervju

  Boka tid för intervju hos en socialarbetare vid boendestödet 

  Se kontaktuppgifterna till socialarbetarna inom boendestödet  

  Sanduddens servicecentral utför också intervjuerna. Där kan du träffa socialhandledaren utan tidsbokning, vardagar klockan 8–11. 

  Se kontaktuppgifter till Sanduddsgatans servicecentral 

 2. Kom till utvärderingsintervjun 

   intervjun kartlägger din socialarbetare din situation och reder ut dina önskemål och ditt behov av stöd. Under intervjun går vi igenom bland annat din utbildning och arbetshistoria samt eventuellt missbruk av rusmedel och psykiska problem. 

  Efter detta för socialarbetaren din ansökan till gruppen Utredning, Bedömning och Placering för behandling. 

 3. Vänta på beslutet 

  Gruppen behandlar din ansökan och fattar beslut utifrån den. Gruppen träffas en gång i veckan. Om beslutet är jakande, flyttas du till boendekön. 

  Du får beslutet per post till den adress du uppgett. 

 4. Om det inte finns en ledig plats som är lämplig för dig, ställs du i kö i väntan på att en plats blir ledig 

  Om en lämplig plats inte är ledig just nu måste du köa. Kötiden varierar beroende på vilken typ av boendeservice du ansöker om. Väntetiden kan ta flera månader eller till och med år. 

  Du kan fråga om hur kön framskrider, kontaktuppgifterna finns på beslutet. 

  Viktigt! Kom ihåg att berätta om dina kontaktuppgifter ändras medan du står i kö. Meddela de ändrade uppgifterna genom att ringa det nummer som anges i beslutet. 

 5. Du informeras om en plats som blivit ledig för dig

  Du får ett samtal när ett lämpligt boende blir ledigt. 

Serviceställen

Brahe bostadshus

Adress: Borgågatan 10, 00510 Helsingfors

Brändö kollektiv

Adress: Svinhufvudsgränden 3, 00570 Helsingfors

Gamla chausséns boendeenhet

Adress: Gamla chaussén 22 A B, 00350 Helsingfors

Nåldammsvägens bedömningsenhet

Adress: Nåldammsvägen 2, 00920 Helsingfors

Stödbostäderna i Kasberget

Adress: Älvornas stig 14 A, 00820 Helsingfors

Stödhemmet i Baggböle

Adress: Byalagsvägen 95, 00660 Helsingfors

Stödhemmet i Bocksbacka

Adress: Sonabyvägen 2, 00720 Helsingfors

Toukolahemmet

Adress: Gustav Vasas väg 13, 00560 Helsingfors