Individuell intensifierad social rehabilitering för arbetslösa över 30 år

Vi erbjuder intensifierad rehabilitering för arbetslösa över 30 år.

Vi tillhandahåller arbetslösa som har fyllt 30 år intensifierad individuell service och gruppfunktioner som främjar rehabiliteringen. Vårt syfte är att stödja ditt välmående, din vardag och arbetsförmåga.

I det intensifierade individuella arbetet inom social rehabilitering träffar du regelbundet yrkespersoner inom socialt arbete och social handledning.

Du får mer information om tjänsterna av din egen medarbetare eller rehabiliteringshandledaren,

Tjänsten är gratis.