Alternativ till heldygnsomsorg

Om din funktionsförmåga försämras så du inte längre kan bo hemma med stöd av till exempel hemvård eller andra tjänster som ordnas i hemmet, kan du ansöka om en vårdplats med heldygnsomsorg.

På den här sidan

Heldygnsomsorg innebär boende vid ett seniorcenter eller ett servicehus där vård och omsorg finns tillgänglig dygnet runt. Detta kallas serviceboende med heldygnsomsorg.

Vi ordnar en liten del av heldygnsomsorgen som anstaltsvård.

Läs mer om anstaltsvård

Utforska boendealternativen

I ett seniorcenter kan du leva ditt eget liv tryggt och i en hemlik miljö. I ett servicehus får du ett eget rum som du kan inreda med dina egna saker och möbler.

Boende har också gemensamma och hemtrevliga utrymmen.

I grupphem finns rum för en och två personer samt gemensamma hemtrevliga utrymmen. Även i grupphem kan du inreda ditt rum med dina egna saker och möbler.

Läs mer om långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg 

Läs mer om seniorcentren 

Du kan ha en bostad i ett av stadens egna servicehus eller i ett privat servicehus där staden köper serviceboende med heldygnsomsorg. Omsorgen och tjänsterna är likvärdiga i bådadera.

Vi diskuterar alternativen tillsammans med dig och erbjuder en vårdplats baserat på ditt servicebehov. Vi beaktar dina önskemål i mån av möjlighet.

Alternativt kan vi ge dig en servicesedel med vilken du själv kan köpa serviceboende med heldygnsomsorg.

Vi beviljar en servicesedel till alla som vill ha den när kriterierna för serviceboende med heldygnsomsorg uppfylls.

Du kan även ansöka till ett privat servicehus på egen bekostnad. Om du själv betalar kostnaderna för boende och vård i ett privat servicehus behöver du inte stadens serviceboendebeslut för heldygnsomsorg. Fråga om lediga platser och priser direkt från det privata servicehuset.

 

Kortvarigt serviceboende är avsett som stöd för bland annat äldre som bor hemma och anhöriga som tar hand om dem.

Läs mer om kortvarigt serviceboende