Tillfällig hemvård, dvs. kortvarig hemvård

Du kan få tillfällig hemvård om din funktionsförmåga tillfälligt försämras.

Du kan få tillfällig eller kortvarig hemvård till exempel när du blir sjuk eller återhämtar dig från en op-eration eller när din funktionsförmåga tillfälligt försämras av någon annan orsak. Tillfällig hemvård varar i högst två månader.

I tjänsten kan ingå exempelvis kontroll av ditt tillstånd och sårvård samt omsorg om måltider och tvätt.

Antalet hembesök varierar beroende på situationen. Tillfällig hemvård kan kombineras med stöd-tjänster, såsom måltider.

Serviceställen

Mellersta hemvårdsenheten

Adress: Rautalampivägen 2, 00550 Helsingfors

Nordöstra hemvårdsenheten

Adress: Åldermansvägen 32, K-huset, b-trappan, 00620 Helsingfors

Norra hemvårdsenheten

Adress: Åldermansvägen 32, K-huset, b-trappan, 00620 Helsingfors

Sydvästra hemvårdsenheten

Adress: Sliperivägen 6 A, 00380 Helsingfors

Sydöstra hemvårdsenheten

Adress: Stensbölebågen 21, 00940 Helsingfors

Södra hemvårdsenheten

Adress: Sanduddsgatan 9 B, 00100 Helsingfors

Västra hemvårdsenheten

Adress: Sliperivägen 6 A, 00380 Helsingfors

Östra hemvårdsenheten

Adress: Stensbölebågen 21, 00940 Helsingfors