Vårdalternativ under närståendevårdarens lagstadgade lediga dagar

Närståendevårdarens ledighet kan ordnas i det egna hemmet eller i ett servicehus.

Som närståendevårdare har du rätt till en lagstadgad ledighet på 2-3 dygn under de månader du får stöd för närståendevård.

Under din ledighet tas din närstående hand om av till exempel en avlösare. Avlösaren är en anhörig eller närstående till den vårdbehövande.

Vi kan ordna vården under ledigheten även som korttidsvård i stadens eget servicehus eller med servicesedel i ett privat servicehus som staden godkänt. Vi kan även ordna den som dagverksamhet eller som hemvård med servicesedel. De andra vårdformerna under ledigheten, förutom vård med avlösare, är avgiftsbelagda.

Kom överens om ledigheterna med din egen kontaktperson. Vi fattar ett beslut om hur vården ordnas under den lagstadgade ledigheten.

Olika sätt för att ta ut lagstadgad ledighet

Som närståendevårdare lämnar du själv ett förslag på avlösare. Avlösaren tar hand om den vårdbehövande antingen hemma hos den vårdbehövande eller hemma hos avlösaren. Avlösaren kan vara en anhörig eller närstående till den vårdbehövande. Vi bedömer avlösarens lämplighet.

Avlösaren har samma rättigheter som den egentliga närståendevårdaren. Avlösaren har också samma skyldigheter som den egentliga närståendevårdaren.

Vi ingår ett skriftligt avtal med avlösaren.

Om du vill ordna dina lediga dagar genom en avlösare, kontakta din egen kontaktperson.

Vid korttidsvård bor den vårdbehövande i ett servicehus, stadens eller privat, under närståendevårdarens ledighet. Korttidsvården kan också vara deltidsvård, det vill säga bara pågå under en dag eller en natt.

Korttidsvården är avgiftsbelagd.

Gå till avgifter för seniortjänster

Du kan även få en servicesedel för korttidsvården. I detta fall väljer du ett lämpligt privat servicehus bland de serviceproducenter som staden godkänt. Serviceleverantören fakturerar självriskandelen av dig. Utforska serviceleverantörerna som godkänts för servicesedeln i webbtjänsten palse.fi under rubriken Social- och hälsovårdssektorn i Helsingfors -> Kortvarig dygnetruntvård för äldre vid vårdenheter genom stöd för närståendevård.

Gå till webbsidan palse.fi (Länk leder till extern tjänst)

Kom överens om korttidsvården med din egen kontaktperson.

Om du vill ordna den vårdbehövandes vård i hemmet under din ledighet, får du en servicesedel för vården. Vid vård i hemmet motsvarar ett dygns lagstadgade ledighet tolv timmar. Om du har tre lagstadgade lediga dygn i månaden, får du tillgång till 36 timmars vård per månad. Om du har två lediga dygn, får du tillgång till 24 timmars vård per månad. Du kan använda de lediga timmarna i valfria perioder.

Du ingår ett avtal med en serviceproducent som Helsingfors stad har godkänt. Serviceproducenten debiterar dig en självrisk när 12 timmar har gått.

Se serviceleverantörerna som godkänts för servicesedeln i webbtjänsten palse.fi under rubriken Social- och hälsovårdssektorn i Helsingfors -> Vård i hemmet för personer över 65 år inom stöd för närståendevård.

Gå till webbsidan palse.fi(Länk leder till extern tjänst)