Långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg

Serviceboende med heldygnsomsorg innebär boende vid ett seniorcenter eller ett servicehus där vård och omsorg finns tillgänglig dygnet runt.

Långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg är avsett för dig som behöver vård och omsorg dygnet runt på grund av en sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga, om du inte kan bo hemma till exempel med stöd av hemvård eller andra tjänster som ordnas hemma.

Bostäderna är belägna i våra seniorcenter, grupphem och servicehus samt i privata servicehus där vi köper serviceboende med heldygnsomsorg. Alternativt kan vi erbjuda dig en servicesedel med vilken du själv kan köpa serviceboende med heldygnsomsorg.

Vi vill stödja en god livskvalitet, trygghet och ett personligt liv. Närvårdare och sjukskötare svarar för din dagliga vård. Du får också stöd för ditt välbefinnande av till exempel vårdbiträden, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialhandledare och kulturhandledare.

I serviceboende med heldygnsomsorg ingår den vård och omsorg som du behöver, aktiviteter som stödjer din funktionsförmåga, tjänster för måltider, klädvård, hygien och städning samt tjänster som främjar delaktighet och socialt umgänge.

För din bostad betalar du hyra och en månadsavgift som baserar sig på dina nettoinkomster. I beloppet ingår de tjänster som hör till serviceboendet med heldygnsomsorg.

Du kan bo i ett seniorcenter och ett servicehus till livets slut.

Du får mer information från Seniorinfo. Om du redan har en kontaktperson vid stadens tjänster för äldre för dig kan du be om råd och handledning av kontaktpersonen.