Seniorcenter

Seniorcentren erbjuder en möjlighet att leva ett mångsidigt, aktivt liv och bo i en hemlik, trygg miljö.

På den här sidan

Det finns skillnader i seniorcentrens serviceutbud, men verksamhetsprincipen är desamma vid alla: Vi erbjuder våra klienter och invånare ingredienserna till ett bra, meningsfullt och personligt liv och boende.

Seniorcentren tillhandahåller serviceboende med heldygnsomsorg, bedömnings- och rehabiliteringsperioder, dagverksamhet och servicecentralsfunktioner.

Invånarna på serviceboende med heldygnsomsorg bor i seniorcenter och i de anslutna servicehusen eller grupphemmen.

En del av heldygnsomsorgen ordnar vi som anstaltsvård.

Bedömnings- och rehabiliteringsperioderna vid seniorcentren stödjer funktionsförmågan hos äldre som bor hemma samt till närståendevårdarnas resurser.

Dagverksamheten är avsedd för äldre personer som bor hemma.

Servicecentren i sin tur erbjuder till exempel hobbygrupper, evenemang och socialhandledning för alla pensionärer och arbetslösa.

Vid seniorcentren finns även verksamhetscentralerna för närståendevården.

Vid seniorcentren arbetar bland annat sjukskötare, närvårdare, vårdbiträden, fysioterapeuter, ergoterapeuter och socialhandledare.

I Helsingfors finns tio seniorcenter. Vid Stengårds och Forsby seniorcenter betjänar vi dig också på svenska.

Om du vill få mer information om seniorcentrens tjänster kan du kontakta Seniorinfo eller servicecentrets socialhandledare.

Serviceställen

18 serviceställen

Bergssidans servicehus

Adress: Bergssidan 7 C, 00770 Helsingfors

Degerö servicehus

Adress: Rudolfsvägen 17-19, 00870 Helsingfors

Djurbergets seniorcenter

Adress: Stormyrvägen 28, 00320 Helsingfors

Gamlas servicehus

Adress: Orgelpipsvägen 4, 00420 Helsingfors

Gustafsgårds seniorcenter

Adress: Åldermansvägen 32, 00620 Helsingfors

Gårdsbacka seniorcenter

Adress: Gårdsgränden 5, 00940 Helsingfors

Höstvägens seniorcenter

Adress: Utängsgränden 3, 00780 Helsingfors

Kasbergets seniorcenter

Adress: Rödluvans väg 16, 00820 Helsingfors