I Helsingfors Resetjänst finns periodiska förseningar. Om du behöver en transport snart och inte når Resetjänst inom 15 minuters väntetid, eller om din transport är mer än 15 minuter försenad, se instruktionerna för hur du ska agera.

Se instruktionerna på sidan Så här beställer elle avbokar du en resa(Länk leder till extern tjänst)

Transportstöd för äldre

Du kan ansöka om transportstöd om du inte kan använda kollektivtrafik eftersom din funktionsförmåga har försämrats på grund av din ålder. 

På den här sidan

Transportstöd är en tjänst enligt socialvårds lagen som är avsedd för att stödja självständigt boende. 

Vi bedömer din situation och om du är berättigad till transportstöd.  

Du kan få transportstöd i följande fall: 

- du har nedsatt funktionsförmåga och svårigheter att ta dig fram med kollektivtrafiken ensam eller med en följeslagare 

- du har en minnesstörning som gör det svårt för dig att använda kollektivtrafiken  

- dina inkomster eller din förmögenhet överskrider inte gränsen som fastställts för tjänsten 

Om du beviljas transportstöd, får du använda sex enkelresor i månaden för ärenden rekreation.  

Du kan resa i Helsingfors, från Helsingfors till närliggande kommuner och i närliggande kommuner (Esbo, Grankulla, Vanda och Sibbo). Du får ett betalkort som du alltid ska ha med dig på dina färdtjänstresor. Du kan beställa dina färdtjänstresor från kundservicecentralen för Helsingfors Resetjänst. Du får en faktura för självriskandelarna för gjorda resor. Faktureringen sker en gång i månaden.

Om du behöver hjälp med att ta dig från ditt hem till bilen eller från bilen till din destination, kan föraren hjälpa dig. I beslutet om färdtjänst ingår förarens assistans. 

Transportstödet är endast avsett för resor för ärenden och rekreation. Du kan ansöka om ersättning från FPA för resor i anknytning till hälsovård, till exempel läkar- och laboratoriebesök eller rehabilitering. 

Ansök om transportstöd genom att fylla i en ansökan om färdtjänst. Som bilaga till ansökan behöver du en inkomst- och förmögenhetsutredning samt ett läkarintyg som du kan få till exempel från din hälsostation. Posta ansökan med bilagor till verksamhetsstället för socialt arbete för personer med funktionsnedsättning i ditt område.  

Är du berättigad till transportstöd?

Inkomst och förmögenhet påverkar transportstödet. Du kan få transportstöd om dina inkomster och förmögenhet inte överskrider de bestämda gränserna.

Inkomstgränser


•    1 689 euro / mån /enpersonshushåll 

•    3 117 euro / mån /tvåpersonershushåll

Förmögenhetsgränser


•    Kontobesparingar 5 000 euro/enpersonshushåll

•    Kontobesparingar 7 000 euro/tvåpersonershushåll 

•    Övrig egendom sammanlagt 25 000 per hushåll   


Den sökandes permanentbostad räknas inte som förmögenhet. 

Hur ansöker jag om transportstöd?

 1. Fyll i och skriv ut ansökan om fjärdtjänst

  Om du inte har en skrivare hemma kan du skriva ut ansökningsblankett och bilagor på närmaste servicecenter eller bibliotek.

  Gå till ansökan om fjärdtjänst (pdf-formulär öppnas i ny flik på finska) 

 2. Fyll i och skriv ut inkomstutredning

 3. Be om läkarintyg från din egen hälsostation

 4. Posta ansökan och bilagor till verksamhetsstället för socialt arbete för personer med funktionsnedsättning i ditt område

  Kontaktuppgifter finns på funktionshinderservicens sida. Du får betjäning på svenska vid Berghälls familjecenter.

  Gå till kontaktuppgifter för socialt arbete för personer med funktionsnedsättning