Hoppa till huvudinnehåll

Transportstöd för äldre

Du kan ansöka om transportstöd om du inte kan använda kollektivtrafik eftersom din funktionsförmåga har försämrats på grund av din ålder. 

På den här sidan

Transportstöd är en tjänst enligt socialvårds lagen som är avsedd för att stödja självständigt boende. 

Vi bedömer din situation och om du är berättigad till transportstöd.  

Du kan få transportstöd i följande fall: 

- du har nedsatt funktionsförmåga och svårigheter att ta dig fram med kollektivtrafiken ensam eller med en följeslagare 

- du har en minnesstörning som gör det svårt för dig att använda kollektivtrafiken  

- dina inkomster eller din förmögenhet överskrider inte gränsen som fastställts för tjänsten 

Om du beviljas transportstöd, får du använda sex enkelresor i månaden för ärenden rekreation.  

Du kan resa i Helsingfors, från Helsingfors till närliggande kommuner och i närliggande kommuner (Esbo, Grankulla, Vanda och Sibbo). Du får ett betalkort som du alltid ska ha med dig på dina färdtjänstresor. Du kan beställa dina färdtjänstresor från kundservicecentralen för Helsingfors Resetjänst. Du betalar föraren en självriskandel som motsvarar priset för en kollektivtrafikbiljett. 

Om du behöver hjälp med att ta dig från ditt hem till bilen eller från bilen till din destination, kan föraren hjälpa dig. I beslutet om färdtjänst ingår förarens assistans. 

Transportstödet är endast avsett för resor för ärenden och rekreation. Du kan ansöka om ersättning från FPA för resor i anknytning till hälsovård, till exempel läkar- och laboratoriebesök eller rehabilitering. 

Ansök om transportstöd genom att fylla i en ansökan om färdtjänst och skicka den till verksamhetsstället för socialt arbete för personer med funktionsnedsättning i ditt område.  

Som bilaga till ansökan behöver du en inkomst- och förmögenhetsutredning samt ett läkarintyg som du kan få till exempel från din hälsostation. Om du behöver hjälp med att fylla i blanketterna, kan du kontakta Seniorinfo.