Välkommen till Djurbergets seniorcenter!

Djurberget är det enda seniorcentret i västra Helsingfors. Till seniorcentret hör Silvervägens, Gamlas och Munksnäs servicehus.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Stormyrvägen 28, 00320 Helsingfors
Öppettider:

Gäller tills vidare:
- mån-fre 7.30-20.00
- lör-sön 8.00-16.00

Rutten till huvudingången

  • 2 bilplatser för rörelsehindrade ligger utomhus över 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är under 3,6 m.
  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
  • Dörrarna vid ingången är svåra att överblicka. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en rörelsedetektor.

I lokalen

  • Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.
  • Dörrarna i lokalen är svåra att överblicka.
  • I verksamhetslokalen finns en tillgänglig toalett.