Parkstads servicehus

I Parkstads servicehus finns över 100 bostäder för äldre och ett grupphem för personer med demens.

På den här sidan

Vi hjälper äldre personer att bo självständigt och tryggt. Vi kan erbjuda ett hem för resten av ditt liv.

Största delen av våra bostäder är enrummare. Våra invånare har dessutom gemensamma trivsamma allrum.

Hos oss arbetar bland annat sjukskötare, närvårdare, fysioterapeuter, ergoterapeuter samt social- och kulturhandledare.

Man når oss enkelt med tåg. Alla är välkomna till vår restaurang Taskunauris.

Vi är en del av Gustafsgårds seniorcenter.

Kontaktuppgifter

Accisstigen 1 B, 00750 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska
PB 75790, 00099 Helsingfors stad

Plats

Accisstigen 1 B, 00750 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

  • Ingången är svår att överblicka men belyst.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en knapp.
  • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

  • Verksamhetsstället har 6 våningsplan.
  • I lokalen finns en hiss som är svår att överblicka med lite rörelseutrymme framför och med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
  • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
  • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på samma plan som ingången.