Självbestämmanderätt och att sköta ärenden för någon annan

Självbestämmanderätten, dvs. rätten att bestämma över sina egna angelägenheter, förblir din grundläggande rättighet även när du åldras.

På den här sidan

Om du vill kan du ge din anhörig lov att sköta dina ärenden som gäller hälso- och sjukvård eller socialtjänster. 

Dessutom kan du garantera självbestämmanderätten och din egen vilja även i framtiden genom att skriva ett vårdtestamente eller utfärda en intressebevakningsfullmakt.
 

Ärenden för annans räkning i social- och hälsovården 

Du kan utse en anhörig att via Maisa ta hand om dina hälsovårds- eller socialärenden för dig.

Under Maisa Meny, punkten Informationshantering -> Hantera rättigheter kan du ange hur omfattande Maisa rättigheter du vill ge. Rättigheterna gäller såväl Helsingfors stads som HUS tjänster.

  • Fulla rättigheter: Fullmaktsinnehavaren har samma rättigheter som du. Hen kan till exempel se din diagnos och uppgifterna om dina mediciner samt skicka meddelanden till proffs och boka tidern.
  • Endast läsrättigheter: Fullmaktsinnehavaren kan se all din information, men kan inte boka tid eller skicka meddelanden.
  • Tidsboknings- och meddelanden: Fullmaktsinnehavaren kan boka tid åt dig och skicka meddelanden, men  ser inte till exempel inte diagnoser eller medicinering.

Lov att sköta någon annans ärenden via Maisa gäller enbart i Maisa. För att uträtta ärenden på någon annans vägnar per telefon eller vid ett verksamhetsställe inom social- och hälsovården krävs alltid en skriftlig fullmakt. Mer information får du från din egen enhet för social- och hälsovård.

Gå till Maisa(Länk leder till extern tjänst)

Om du inte har en smarttelefon eller om e-kommunikation är besvärligt för dig, kan du fylla i formuläret för intressebevakning skicka det till hälsostationen där hälso- och sjukvårdspersonalen registrerar uppgifterna i patientdatasystemet.

Fullmakt för ärendehantering å andras vägnar (pdf)

Om du vill endast vill ge din anhöriga rätt till apoteksbesök för din räkning, ska du göra det på MittKanta- sidor.

Gå till MittKanta-sidor(Länk leder till extern tjänst)

Bild: Sakari Röyskö

Intressebevakningsfullmakt

Med intressebevakningsfullmakten kan du bestämma hur dina personliga angelägenheter ska skötas i framtiden. Du kan avgöra vad intressebevakaren ska ta hand om och på vilket sätt man ser över dennes aktiviteter. Fullmakten aktiveras endast i det fall att du inte längre kan sköta dina ärenden.

Läs om intressebevakningsfullmakten på Suomi.fi (Länk leder till extern tjänst)

Miten turvaan tahtoni toteutumisen -opas (pdf på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Livstestamente

Du kan skriva ett livstestamente för den eventualiteten att du inte längre kan fatta beslut om din vård på grund av allvarlig sjukdom eller en olycka. Du kan till exempel avböja en behandling eller berätta om dina önskemål för vården.

Livstestamentet minskar dina anhörigas ovisshet och underlättar arbetet för dem som sköter dig. Testamentet förpliktar personerna som vårdar dig.

Du kan göra ett livstestamente i Mina Kanta-sidor, där de som sköter om dig kan se den. Du kan också själv skriva ett livstestamente eller fylla i blanketten för ändamålet och be hälso- och sjukvårdspersonal att spara  i patientdatasystemet. 

Om du har frågor om att skriva livstestamente eller vill göra det muntligt, ta upp frågan med din medarbetare vid social- och hälsovårdssektorn. 

Läs mer på THL:s webbplats (Länk leder till extern tjänst)

Läs mer  (Terveyskirjasto på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Läs mer på Minnesförbundets webbplats (Länk leder till extern tjänst)