Hemvården hjälper till att bo hemma

Du kan ansöka om hemvård om du inte klarar dig i ditt eget hem självständigt eller med hjälp av anhöriga. Hemvård beviljas utifrån en bedömning av servicebehovet.

På den här sidan

Hemvården hjälper dig med dagliga rutiner, såsom att stiga upp från sängen, gå på toaletten, tvätta sig, klä på sig och äta. Vi hjälper också till med medicineringen.

Vi följer upp ditt hälsotillstånd på hembesöken. I hemvården kan även ingå sjukvård som ordinerats av läkare, om du inte kan anlita hälso- och sjukvårdstjänster.

Vi kan ordna regelbunden hemvård om det behövs varje dag, även nattetid. En del av hemvården sker på distans, då tar vi kontakt via telefon eller surfplatta. På detta sätt kan vi till exempel fråga hur du mår och påminna dig om viktiga saker.

Närvårdare, hälsovårdare och sjuksköterskor sköter om dig dagligen. Även hemvårdare, hembiträden samt fysio- och ergoterapeuter ser till att du mår bra. Du kan också få stödtjänster som kompletterar den personliga omsorgen, såsom måltidstjänst.

Vi gör upp en personlig vård- och serviceplan. Hemvården kan också vara tillfällig, t.ex. under den tid patienten återhämtar sig från en sjukdom.

Hemvård och dess stödtjänster är avgiftsbelagda. Du kan få hemvård som en tjänst som produceras av staden eller som en köptjänst, vilket innebär att vi köper servicen av en privatföretagare. Servicesedeln är ett annat alternativ, med vilken du själv kan köpa tjänsten av företag som vi har godkänt.

Om du vill ansöka om hemvård ska du kontakta Seniorinfo.

Grunderna för att bevilja hemvård

 

Grunderna för hemvård är desamma för alla stadsbor. Beslutet grundar sig alltid på en bedömning av servicebehovet. Vi använder RAI (Resident Assessment Instrument) för att mäta hälsa och funktion.

Vi kan erbjuda regelbunden hemvård till en person,

  •  vars funktionsförmåga är klart nedsatt och som inte klarar av de regelbundna dagliga grundläggande funktionerna självständigt, med hjälp av anhöriga eller andra biträden
  • som behöver sjukvård men på grund av fysiska, sociala eller psykiska begränsningar inte kan anlita de tjänster som tillhandahålls av en hälsostation eller ett privat företag, ens med assistans
  • vars närståendevårdare behöver stöd för att orka.

Grunderna för att beviljas stödtjänster hittar du i listan nedan för varje stödtjänst.

Övriga tjänster som stödjer möjligheten att bo hemma t.ex. hemmåltider, butiksservice och trygghetstelefon

Du kan få stödtjänster som kompletterar den personliga omsorgen. Du kan få stödtjänster även om du inte är kund inom hemvården. Tjänsterna är avgiftsbelagda. Vissa tjänster är kopplade till inkomstnivån.

Måltidstjänsten transporterar färdiga och fullvärdiga måltider hem till dig, och du kan värma upp maten själv. Vi kan även erbjuda specialdiet. 

Servicen produceras av Compass Group Finland Oy och Servicecentralen Helsingfors, som levererar måltiderna till dig 1–2 gånger i veckan. Alternativt kan du få ett Menumat-system det vill säga en kombinerad frys och ugn till ditt hem, Menumat Oy är då serviceleverantör.

Vår meny som består av husmanskost har 3 alternativa rätter dagligen. Varje vecka får du en lista över alternativ som passar din egen kost varifrån du väljer det du vill ha. 

Du kan få måltidstjänst om du har konstaterats ha svår malnutrition, en sjukdom, om du är konvalescent eller om du har någon annan särskild orsak till att du behöver en måltid eller specialdiet som hämtas hem.

Avgifterna för måltidstjänsten består av måltidernas och transportens priser samt eventuell uppvärmning av måltiden. Menumat-tjänsten har dessutom en serviceavgift.

Läs mer på serviceproducenternas webbsidor:

Servicecentralen Helsingfors måltider till hemmet(Länk leder till extern tjänst)

Compass Group Oy (på finska och engelska)(Länk leder till extern tjänst)

Menumat Oy(Länk leder till extern tjänst)

 

 

I denna service levereras matinköpen som du beställt i butiken till din dörr. 

Butikstjänsten kan erbjudas dig om du på grund av försvagad funktionsförmåga eller ditt hälsotillstånd inte själv eller med hjälp av någon anhörig kan handla, eller om du inte kan ordna med uppköpen på något annat sätt. Den butiktjänst som staden tillhandahåller är främst avsedd för kunder av hemtjänst, rehabiliterande bedömningsenhet eller stöd för närståendevård.

Mehiläinen levererar matkassen. I servicen ingår en momsfri leverans per vecka. Extra leveransavgift är momsbelagd. 

Mehiläinens butikstjänst (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Butiktjänsten finns även tillgänglig från andra privata företag.

Trygghetstjänsten består av en trygghetstelefon och ett trygghetsarmband med vilka du får hjälp dygnet runt om det behövs. Tjänsten kan även omfatta dörralarm och GPS-spårningsarmband, om de anses nödvändiga för din trygghet.

Du kan få trygghetstjänsten om du har en benägenhet att ramla och inte kan resa dig efteråt, om du känner stark rädsla för att ramla eller en känsla av otrygghet som hindrar dig från att bo hemma eller om du inte kan larma hjälp med telefon om ditt hälsotillstånd plötsligt försämras.

Trygghetstjänsten är en inkomstrelaterad tjänst, dvs. avgifterna beror på dina inkomster eller din makes/makas inkomster.

Läs mer om Trygghetstelefontjänst och positionerare (Palvelukeskus Helsinki)(Länk leder till extern tjänst)

Du får mer info om trygghetstelefonen på videon(Länk leder till extern tjänst)

Med läkemedelsautomaten blir det tryggare att ta mediciner och den hjälper till så att du säkert tar medicinen i rätt tid. Hemtjänsten säkerställer alltid att automaten lämpar sig för varje kund.

Läkemedelsautomaten ingår i priset för hemvården.

Se en presentation av Läkemedelsautomaten (med svensk text)(Länk leder till extern tjänst)

Läs mer om Läkemedelsautomat (Palvelukeskus Helsinki)(Länk leder till extern tjänst)

I distansvården kontaktar vi dig med en surfplatta som är lätt att använda. Via fjärruppkoppling kan vi exempelvis kolla hur du mår och påminna dig om viktiga saker såsom att ta medicin, mäta blodsockret, att äta och motionera. Om du vill kan du även delta i distansgrupper, såsom dagliga luncher, tillsammans med de andra i distansvården.

Denna tjänst ingår i priset för hemvården.

Se presentationen av distansvård här(Länk leder till extern tjänst)

Läs mer om distansvård (Palvelukeskus Helsinki)(Länk leder till extern tjänst)

Vid de dagliga besöken ser vi till att köket och wc är rena. Egentlig städning ordnas med servicesedlar. I undantagsfall kan vi ordna städning genom en tjänst som staden köper.

Du kan få städservice om du har låga inkomster och funktionsnedsättning så att du inte kan städa själv eller med hjälp av någon närstående ens litet åt gången eller ordna städning på något annat sätt.

Du kan få städning två timmar i månaden. Städning är en inkomstrelaterad service.

Du kan också köpa städtjänsten själv av ett privat företag och få hushållsavdrag i beskattningen. Fråga mer om hushållsavdraget på Seniorinfo.

Läs mer om servicesedel för hemstädning

Läs mer om privat hemtjänst utan mervärdesskatt

Läs mer om hushållsavdraget på Skatteförvaltningens sida(Länk leder till extern tjänst)

Bland annat frivilligorganisationer och församlingarna erbjuder följeslagare och hjälp med att sköta ärenden utanför hemmet. Fråga mer från Seniorinfo.

Serviceställen

Mellersta hemvårdsenheten

Adress: Rautalampivägen 2, 00550 Helsingfors

Nordöstra hemvårdsenheten

Adress: Åldermansvägen 32, K-huset, b-trappan, 00620 Helsingfors

Norra hemvårdsenheten

Adress: Åldermansvägen 32, K-huset, b-trappan, 00620 Helsingfors

Sydvästra hemvårdsenheten

Adress: Sliperivägen 6 A, 00380 Helsingfors

Sydöstra hemvårdsenheten

Adress: Stensbölebågen 21, 00940 Helsingfors

Södra hemvårdsenheten

Adress: Sanduddsgatan 9 B, 00100 Helsingfors

Västra hemvårdsenheten

Adress: Sliperivägen 6 A, 00380 Helsingfors

Östra hemvårdsenheten

Adress: Stensbölebågen 21, 00940 Helsingfors