Socialhandledning för närståendevård

Socialhandledare för närståendevård stöder välbefinnandet, orken och funktionsförmågan hos närståendevårdare och personer som får närståendevård.

Socialhandledare för närståendevård handleder och ger råd till närståendevårdsfamiljer och ger aktuell information om tjänster. Socialhandledare för närståendevård organiserar också träningskurser för nya närståendevårdare och "Från närståendevårdare till närstående"-grupper för närståendevårdare vars närstående ska flytta eller redan har flyttat till ett vårdhem. Tjänsten är avgiftsfri.

Serviceställen

Norra verksamhetscentret för närståendevård

Adress: Utängsgränden 3, 00780 Helsingfors

Södra verksamhetscentret för närståendevård

Adress: Tölögatan 33, 00260 Helsingfors

Västra verksamhetscentret för närståendevård

Adress: Silvervägen 14, 00440 Helsingfors

Östra verksamhetscentret för närståendevård

Adress: Kvarnfärdsvägen 4, 00920 Helsingfors