Privat hemtjänst utan mervärdesskatt

Du kan köpa hemtjänst momsfritt om din funktionsförmåga är försvagad.
Bild: Sakari Röyskö

Om din funktionsförmåga är försvagad p.g.a. ålder, sjukdom, utmattning till följd av anhörigvård eller motsvarande, kan du köpa hemtjänst jämte stödtjänster från ett privat företag utan mervärdesskatt. En förutsättning för momsfriheten är att företaget säljer tjänsten till en person i behov av socialvård. 

Hemtjänsten omfattar hjälp i samband med boende, personlig vård och omsorg samt  kring livet i allmänhet.

Med hemvårdens stödtjänster avses exempelvis

  • måltidstjänst
  • klädvård
  • städning
  • följeslagare
  • socialt umgänge.  

Du kan själv kontakta de godkända serviceleverantörerna, du behöver inget beslut från socialtjänsten. Företaget kan avgöra om du är berättigad till  mervärdesskattefri service.


Företaget bedömer ditt servicebehov och utarbetar en plan och ett avtal för dig, om att producera tjänster såsom socialvårdstjänster. 

Producenter av stödtjänster som Helsingfors stad har godkänt (på finska)