Välkommen till Forsby seniorcenter!

Vid Forsby seniorcenter lever vi livet för fullt i en parkliknande miljö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Hospitalgången 8, byggnad N, 00600 Helsingfors