Bedömning av servicebehov

Vi på klienthandledningen bedömer servicebehov i samråd med äldre personer och deras anhöriga.

Du som söker service och stöd för äldre personer, kontakta seniorinfo. Om situationen förutsätter en vidare bedömning av servicebehovet kontaktar vi dig.

Vi gör omfattande bedömningar av servicebehovet exempelvis för att reda ut behovet av hemvård, anhörigvård eller reda ut behovet av heldygnsomsorg.

Vi undersöker din funktionsförmåga noggrant och pålitligt med hjälp av RAI Resident Assessment Instrument. Vi tar hänsyn till tillgänglighet, trygghet och närliggande service i ditt boende och din omgivning.

Ett proffs i socialbranschen, som känner till behov och service för äldre, bedömer ditt servicebehov.

Tillsammans planerar vi dessutom en övergripande service, utser en egen vårdare enligt behov och utarbetar en klientplan och fattar beslut om socialtjänster.

Vi betjänar på finska och svenska. Handledningen är gratis för dig.