Anstaltsvård

Vi erbjuder heldygnsvård och -omsorg vid anstaltsvårdens enheter. Anstaltsvården kan vara lång- eller kortvarig.

Långvarigt anstaltsboende är avsett för dig om den heldygnsomsorg som du behöver inte kan ordnas hemma eller som serviceboende med heldygnsomsorg.

I långvarig anstaltsvård ingår utöver sjuk- och hälsovård bland annat måltider, läkemedel, förbrukningsartiklar samt tjänster som främjar socialt välbefinnande, såsom rekreationsresor.

Under en kortvarig bedömnings- och rehabiliteringsperiod stöder vi till exempel äldre som bor hemma eller skrivs ut från sjukhuset. Med kortvarig vård kan man också stödja resurserna för vårdgivande anhöriga.

Vid anstaltsvårdsenheterna ordnar vi olika evenemang och kulturverksamhet. I personalen ingår bland annat närvårdare, sjukskötare, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialhandledare och kulturhandledare.

Vi ordnar kort- och långvarig anstaltsvård vid Stengårds, Forsby och Gustafsgårds seniorcenter. Långvarig anstaltsvård ordnar vi också som en köpt tjänst.

Staden håller så småningom på att övergå från långvarig anstaltsvård till heldygnsomsorg i grupphem.

Du får mer information om tjänsten från Seniorinfo.

Tjänsten är avgiftsbelagd.