Behovsprövad vård och stöd inom närståendevården

Vi kan ordna behovsprövad vård och stöd för familjer med närståendevård enligt deras behov.

Vi kan ordna behovsprövad vård och stöd för familjer med närståendevård enligt deras behov.

Familjer med närståendevård kan få behovsprövad vård och stöd för sitt orkande. Behovsprövad vård och stöd ordnas i familjens hem eller vid en enhet utanför hemmet.

Behovsprövad vård kan vara till exempel deltidsvård, korttidsvård, hemhjälp eller dagverksamhet. Vi fattar beslut om behovsprövad vård.

Om du är intresserad av behovsprövad vård och stöd inom närståendevården, kontakta din egen kontaktperson.

Alternativ till behovsprövad vård

Vid deltidsvård tillbringar den vårdbehövande en dag eller en natt i ett vårdhem eller ett servicehus. Familjen med närståendevård och familjens egna kontaktperson bedömer tillsammans familjens behov av deltidsvård. Vi kan bevilja vård enligt behov, men vid högst sex tillfällen per månad.

Vården är avgiftsbelagd.

Gå till avgifter för seniortjänster

Vid korttidsvård tillbringar den vårdbehövande flera dygn i ett vårdhem eller ett servicehus. Korttidsvård ordnas vid stadens vårdhem eller servicehus eller vid privata vårdhem eller servicehus.

Familjen med närståendevård och familjens egna kontaktperson bedömer tillsammans familjens behov av korttidsvård. Vi kan bevilja korttidsvård enligt behov och prövning.

Korttidsvården är avgiftsbelagd.

Gå till avgifter för seniortjänster

 

Hemhjälpen inom närståendevården är en stödform där närståendevårdaren får tid för sina egna ärenden och för rekreation. Hemhjälp kan fås högst åtta timmer i månaden. Hemhjälpens besök bör bokas i god tid.

Hemhjälpen tar hand om den vårdbehövande i hemmet. Hemhjälpen assisterar till exempel med måltider, toalettbesök och utevistelse. Hemhjälpen delar inte ut läkemedel och utför inga hushållssysslor.

Hemhjälpen är kostnadsfri.

Den vårdbehövande kan delta i dagverksamhet för äldre. Läs mer om dagverksamheten på webbsidan för dagverksamhet för äldre.

Gå till webbsidan för dagverksamhet för äldre