Anmälan om oro för en äldre person

Är du oroad över en äldre person? Anmäl din oro!

Vem som helst kan göra detta anonymt. Minsta lilla oro räcker till för att anmälas.

Om det i din närmaste krets finns en person över 65 år vars mående du är orolig för, och du bedömer att hen inte kan skaffa hjälp själv eller förstår sitt behov av hjälp, ska du meddela din oro.

På basis av anmälan kontaktar vi alltid den äldre personen.

Anmäl oron genom att ringa seniorinfo eller i Maisa under socialvårdens anmälningar -> Anmälan om äldre person över 65 år.

OBS! Vi kan inte informera den som gjort anmälan om hur ärendet framskrider p.g.a. den konfidentiella informationen.