Välkommen till Höstvägens seniorcenter!

Höstvägens seniorcenter tillhandahåller serviceboende med heldygnsomsorg i en trygg boendemiljö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Utängsgränden 3, 00780 Helsingfors

Rutten till huvudingången

  • 2 bilplatser för rörelsehindrade ligger utomhus under 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är minst 3,6 m.
  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
  • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en rörelsedetektor.
  • Vindfånget är trångt.

I lokalen

  • Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.
  • Ytmaterialet som använts i lokalen ger anvisningar om hur man tar sig fram i lokalerna.
  • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
  • I verksamhetslokalen finns en tillgänglig toalett.