Kinaborgs servicehus

Invånarna i Kinaborgs servicehus lever ett personligt och kulturellt liv.

På den här sidan

Kinaborgs servicehus ligger vid goda trafikförbindelser i Sörnäs.

Konst och kultur utgör en viktig del av vardagen. Vi ordnar gemensamma aktiviteter och våra invånare är också välkomna i den mångsidiga verksamheten vid Kinaborgs servicecentral.

Hos oss arbetar närvårdare, sjukskötare, en fysioterapeut, en socialhandledare och en kulturhandledare.

Vi är en del av Kinaborgs seniorcentral.

Om du vill få mer information om servicehusens verksamhet, kan du kontakta Seniorinfo.

Kontaktuppgifter

Kinaborgsgatan 7-9 A, 00500 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska
PB 7723, 00099 Helsingfors stad

Plats

Kinaborgsgatan 7-9 A, 00500 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • 2 bilplatser för rörelsehindrade ligger i parkeringshallen under 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är minst 3,6 m.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en knapp.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 7 våningsplan.
 • I lokalen finns en hiss med plats för en rullstol med en dörr som använder åtkomstkontroll. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • Dörrarna i lokalen är svåra att överblicka.
 • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på samma plan som ingången.
 • En annan tillgänglig toalett finns på plan 0.
 • Vid servicepunkten finns en fast induktionsslinga i mötesrum, föreläsningssal, auditorium, festsal.