Dagverksamhet för äldre

Dagverksamheten är en tjänst för äldre Helsingforsbor som ordnas i syfte att stödja boendet i hemmet, välbefinnandet och rehabiliteringen.

På den här sidan

Dagverksamheten ordnas för att stöda boendet i hemmet, välbefinnandet och rehabiliteringen för äldre Helsingforsbor vars minne och funktionsförmåga har försvagats. Med verksamheten stöder vi också anhöriga och närståendevårdare.

För att ansöka om dagverksamhet, kontakta Seniorinfo. Om du redan är klient inom hemvården eller närståendevården och vill delta i dagverksamhet, kontakta din egen kontaktperson.

Vi börjar med att bedöma ditt servicebehov. Utgående från bedömningen gör klienthandledningen beslut angående beviljande av servicen. Vi upprättar en vård- och serviceplan för klienter inom dagverksamheten. Under dagverksamhetsdagen arrangeras mångsidig verksamhet enligt klienternas behov, såsom diskussions- och mentalvårdsgrupper, musikstunder, gemensamma mat- och motionsstunder, friluftsaktiviteter samt övningar som terapeuter ordnar för individer och grupper.

I priset för dagverksamheten ingår frukost, lunch och eftermiddagskaffe.

Vi kan även ordna grupptransport till och från dagverksamheten.

Vanligtvis besöker klienterna dagverksamheten en gång i veckan. Dagverksamheten på heltid pågår ungefär sex timmar. Dagverksamheten på deltid pågår högst fyra timmar.

Vi ordnar dagverksamhet i stadens egna seniorcenter och servicehus, som köpt tjänst och med servicesedel. Om du väljer att skaffa tjänsten med servicesedel, betalar du en del av kostnaderna för dagverksamheten till det företag som ordnar dagverksamheten.

Mer information om servicesedeln för dagverksamhet för äldre finns i tjänsten palse.fi under Social- och hälsovårdssektorn i Helsingfors -> Servicesedel för dagverksamhet för äldre

Serviceställen

18 serviceställen

Dagsverksamheten Kinapori

Adress: Kinaborgsgatan 7-9 A, 00500 Helsingfors

Dagsverksamheten Päivikki

Adress: Gårdsgränden 5, 00940 Helsingfors

Dagsverksamheten Ruskopirtti

Adress: Smörblommevägen 6., 00930 Helsingfors

Dagsverksamheten Sinilintu

Adress: Professorvägen 3, 00330 Helsingfors

Dagverksamheten Eloheinä

Adress: Åldermansvägen 32, A-huset, 00620 Helsingfors

Dagverksamheten Ilon Pilke

Adress: Suezgatan 3, 00220 Helsingfors

Dagverksamheten Liina

Adress: Rödluvans väg 16, 00820 Helsingfors

Dagverksamheten Louhi

Adress: Bergssidan 7 C, 00770 Helsingfors