Servicesedel för hemstädning

Du kan få en servicesedel för hemstädning i samband med hemvårdens service- och vårdplan. Med servicesedeln kan du själv köpa städtjänster av privata företag som staden godkänt. Servicesedeln är avsedd för låginkomsttagare som inte själva kan ta hand om städningen i sitt hem.

När du fått servicesedel för hemstädning betalar staden städtjänster till ett belopp som motsvarar servicesedeln. Du står själv för beloppet mellan serviceleverantörens pris och värdet på servicesedeln, detta kallas självriskandel. Med servicesedeln kan du få hemstädning två timmar i månaden.

Servicesedelns belopp beror på hushållet och de månatliga inkomsterna. Månadsinkomsterna räknas som brutto, alltså före skatt. Alla skattepliktiga, fortgående och årliga förvärvs- och kapitalinkomster samt vårdbidrag för pensionstagare räknas som månadsinkomster.

Servicesedelns värde och  inkomstgränserna

Servicesedelns värde, euro / timme 24 21
Inkomstgräns, euro / mån 1 138 1 138,10–1 422
Servicesedelns värde och  inkomstgränserna när det finns en person i hushållet
Servicesedelns värde, euro / timme 24 21
Inkomstgräns, euro / mån 1 575 1 575,10–2 107
Servicesedelns värde och  inkomstgränserna när det finns två person i hushållet 

Högre inkomster har inte rätt till servicesedel.

Om det bor fler än två personer i hushållet, kontakta hemtjänstens klienthandledning eller Senorinfo.

Så här ansöker du om och använder servicesedel för hemstädning

 1. 1. Berätta för oss att du är intresserad av en servicesedel för hemstädning

  Kontakta först Seniorinfo. Vi gör en preliminär bedömning av ditt servicebehov. 

  Kontakta Seniorinfo(Link startar ett telefonsamtal)

  Telefonservice vardagar kl. 9–15.

  Om du redan har en utsedd medarbetare vid stadens seniortjänster, fråga råd av medarbetaren.

 2. Vi bedömer om du uppfyller kriterierna

  Efter den preliminära bedömningen styr vi ditt ärende till klienthanteringen som avgör om kriterierna för att beviljas servicesedel uppfylls, samt fattar beslutet om servicesedeln.  

 3. Du får servicesedeln per post

  När du beviljats en servicesedel för hemstädning, postas den hem till dig.

 4. Jämför serviceproducenter

  När du har fått sedeln kan du själv välja av vilken serviceproducent du vill köpa tjänsten. Du hittar de serviceleverantörer som staden godkänt på webbplatsen palse.fi.

  När du loggar in i palse.fi-tjänsten ser du värdet på din servicesedel och vilka serviceleverantörer som står till ditt förfogande. Du kan även jämföra priserna och se hur stor andel du eventuellt ska betala själv.

  Gå till Palse.fi-tjänsten (Länk leder till extern tjänst) 

 5. Kontakta serviceleverantören

  Du kontaktar själv den serviceleverantör du valt och kommer överens om städtjänsten.