Räknare för servicesedeln för serviceboende

Räknaren ger dig en uppskattning av självriskandelen som du ska betala själv, när du använder servicesedel för serviceboende.

När kriterierna för serviceboende med heldygnsomsorg uppfylls kan du få en servicesedel med vilken du kan förvärva serviceboende från privata företag som staden godkänt. De serviceproducenter som staden godkänt och priserna på serviceboende finns i tjänsten Palse.fi(Länk leder till extern tjänst).

Kostnaderna för privat serviceboende som betalas med en servicesedel är

  • serviceavgiften för serviceboende
  • grundavgiften 
  • måltidsavgiften. 

En serviceavgift tas ut för vård och omsorg. Grundavgiften täcker de kostnader som anknyter till enhetens gemensamma lokaler, övervakning och säkerhetsarrangemang. 

Grundavgiften och serviceavgiften för serviceboendet bestäms av serviceproducenten, och avgifterna kan variera. Serviceproducenten bestämmer på vilket sätt serviceboendet faktureras. Du får exakta uppgifter genom att kontakta serviceproducenten för den heldygnsomsorg du betalar med servicesedeln.

När du förvärvar serviceboende med en servicesedel betalar du skillnaden mellan serviceproducentens pris och värdet på servicesedeln som kallas för självriskandel. Utöver självriskandelen ska du också betala hyra för serviceboende, för läkemedel och andra personliga utgifter.

Räkna en uppskattning av värdet på servisesedel för serviceboende med heldygnomsorg