Motionsavtal

Vi stärker funktionsförmågan hos de äldre med hjälp av ett motionsavtal.

På den här sidan

En av våra prioriteringar med tanke på att främja välfärd och hälsa är att den äldre befolkningen hålls i rörelse. I motionsavtalet beaktar vi dina behov och gör motion till en del av vardagssysslorna. På så sätt förbättrar vi din muskelstyrka, balans och funktionsförmåga.

Syftet med motionsavtalet är att alla ska kunna leva en personlig och smidig vardag, både nu och i framtiden.

I praktiken kan avtalet till exempel omfatta

- att utföra vardagssysslor
- att uträtta ärenden och aktivera sig utanför hemmet
- övningar som stärker balansen och muskelstyrkan
- att lära sig gamla färdigheter på nytt.

Vår personal vid sjukhusen och vårdenheterna och hemvården tar upp frågan om rörlighet och ingår ett avtal tillsammans med dig. Du kan själv bestämma ditt mål. De mål vi kommer överens om i motionsavtalet och sätten för att nå dem antecknas i din vårdplan. Med hjälp av den kan du följa med din måluppfyllelse. När din funktionsförmåga förändras kan vi tillsammans omarbeta avtalet.

Serviceställen

Mellersta hemvårdsenheten

Adress: Rautalampivägen 2, 00550 Helsingfors

Nordöstra hemvårdsenheten

Adress: Åldermansvägen 32, K-huset, b-trappan, 00620 Helsingfors

Norra hemvårdsenheten

Adress: Åldermansvägen 32, K-huset, b-trappan, 00620 Helsingfors

Sydvästra hemvårdsenheten

Adress: Sliperivägen 6 A, 00380 Helsingfors

Sydöstra hemvårdsenheten

Adress: Stensbölebågen 21, 00940 Helsingfors

Södra hemvårdsenheten

Adress: Sanduddsgatan 9 B, 00100 Helsingfors

Västra hemvårdsenheten

Adress: Sliperivägen 6 A, 00380 Helsingfors

Östra hemvårdsenheten

Adress: Stensbölebågen 21, 00940 Helsingfors