Räknare för kundavgiften för hemvård

Med räknaren kan du bedöma beloppet för klientavgiften för kontinuerlig och regelbunden hemvård och avgifterna för de tjänster som stöder hemmaboende. Vi beviljar hemvård utifrån bedömningen av servicebehovet. Du kan få stödtjänster även om du inte är en klient inom regelbunden hemvård.

Beräkna uppskattning för kundavgift