Träningskurser för nya närståendevårdare

På träningskursen för nya närståendevårdare lär du dig grunderna om att vara närståendevårdare för en äldre person och lär känna andra i samma livssituation.

Målet med träningskursen är att ge dig stöd i din uppgift som närståendevårdare. Vi behandlar till exempel frågor kring närståendevårdarens ställning och samarbetet mellan Helsingfors stad och närståendevårdaren. Vi går också igenom grunderna för assistans och omvårdnadsarbete. Du får information om de stöd som finns för närståendevårdaren och om frågor som påverkar närståendevårdarens välbefinnande. Under kursen lär du känna andra närståendevårdare och du får kamratstöd av andra som befinner sig i samma situation.

Träningskursen för nya närståendevårdare består av fem träffar. Kursen ordnas på finska antingen på distans eller på plats vid verksamhetscentret för närståendevård. Du får behålla kursmaterialet.

För att anmäla dig till träningskursen för nya närståendevårdare, kontakta verksamhetscentret för närståendevård. Du kan delta på kursen vid valfritt verksamhetscenter.

Efter träningskursen kan du delta på en fördjupningskurs som består av tre träffar.

Serviceställen

Norra verksamhetscentret för närståendevård

Adress: Utängsgränden 3, 00780 Helsingfors

Södra verksamhetscentret för närståendevård

Adress: Tölögatan 33, 00260 Helsingfors

Västra verksamhetscentret för närståendevård

Adress: Silvervägen 14, 00440 Helsingfors

Östra verksamhetscentret för närståendevård

Adress: Kvarnfärdsvägen 4, 00920 Helsingfors