Bli kund hos hemvården

Hemvården kan stödja dig när du behöver hjälp i vardagen. Hemvård beviljas utifrån en bedömning av servicebehovet.

På den här sidan

Så här ansöker du om hemvård

 1. Börja från Seniorinfo

  Om du inte har varit hemvårdskund tidigare, börja från Seniorinfo. Ring eller skriv ett meddelande i chatten. Chatten hittar du på skärmen längst ner till höger. Även anhöringa kan kontakta Seniorinfo.

  Chatten och servicetelefonen är öppna må-fre kl. 9-15.

  Ring Seniorinfo 09 310 44556(Link startar ett telefonsamtal)

 2. Vi kartlägger din situation

  Vi kontaktar dig. Vi diskuterar din situation tillsammans och utvärderar din kapacitet med dig och dina anhö-riga. Vi går igenom de olika servicealternativen med dig och gör upp en plan.    

  Läs mer om hemvårdstjänster och serviceleverantörer

 3. Bedömningsperioden börjar

  Rehabiliteringsenheten bedömer din funktionsförmåga närmare och vilket stöd du behöver för att kunna bo hemma.  Perioden kan ta 1–4 veckor.

  Den rehabiliterande enheten utvärderar behovet av hemvård även om din funktionsförmåga försämras medan du vårdas på sjukhus. Då tar sjukhuset kontakt en bedömande enhet i rehabiliteringssyfte. 

  Läs mer om rehabiliterande bedömningsenheten

 4. Du får ett beslut

  Grunderna för hemvård är desamma för alla. Utöver din funktionsförmåga påverkas beslutet av ditt boende och dina anhörigas möjlighet att hjälpa till.  Vi fattar beslut om hemvården.

  Läs mer om grunderna för att beviljas hemvård

  Om du får ett positivt beslut om regelbunden hemvård, får du hemvård antingen som Helsingfors stads serviceproduktion producerar eller som en köptjänst. Vi kan också ge dig en servicesedel med vilken du själv kan skaffa hemtjänster.

  Läs mer om servicesedlar (palse.fi)(Länk leder till extern tjänst)

Vi erbjuder dig tillfällig hemvård om du tillfälligt har nedsatt funktionsförmåga, t.ex. efter operation. Tillfällig hemvård varar i högst två månader.

När hemvården inleds gör vi tillsammans med dig upp en individuell vård- och serviceplan. Vård- och service-planen utvärderas med regelbundna intervall samt efter behov.

Om du har frågor om din egen eller en anhörigs hemvård, kontakta din hemvårdsenhet.

Hemvårdens kontaktuppgiffter