Rehabiliterande bedömning

Vi bedömer din funktionsförmåga och ditt behov av stöd om du är t.ex. en äldre person som skrivs ut från sjukhuset. Om du är kund vid rehabiliterande bedömningsenheten och vill kontakta enheten, ring upp ditt områdesteam. Du kan även ta kontakt via Maisa.

I enheten för rehabiliterande bedömning reder vi ut hurdant stöd du behöver för att bo hemma om du är en äldre person som t.ex. skrivs ut från sjukhuset eller jouren.

Sjukhuset kontaktar oss om de anser att du skulle ha nytta av utredning av behovet av stöd t.ex. på grund av nedsatt funktionsförmåga. En del av våra klienter kommer via stadens klienthandledning. Våra klienter har inte tidigare fått hemvårdstjänster.

Vi kommer att arbeta med dig i ditt hem i genomsnitt i 1-4 veckor. Vi strävar efter att bedöma din funktionsförmåga, stöda dina målsättningar och reda ut vilka tjänster som skulle kunna stöda ditt boende hemma.
Vi arbetar i team som består av närvårdare, sjukvårdare samt ergo- och fysioterapeuter. Vid behov konsulterar vi läkare eller andra experter inom social- och hälsovården.

Bild: Sakari Röyskö

Sköt dina ärenden i Maisa

I klientportalen Maisa ser du dina undersökningsresultat och läkarens anteckningar. I Maisa kan du också boka och avboka mottagningstider och skicka meddelanden till experter som behandlar dig.

Maisa finns på www.maisa.fi(Länk leder till extern tjänst)Du kan också ladda ned Maisa-appen i applikationsbutiken på din smartapparat.

Gå till Maisa(Länk leder till extern tjänst)