Näringsterapi för barn och ungdomar

Näringsterapin stöttar barn och unga att växa och utvecklas när familjen behöver specialkompetens om dieter.

En varierad kost och ett tillräckligt näringsintag främjar barnets uppväxt och utveckling.

Om du oroar dig för ditt barns diet och dess inverkan på barnets uppväxt och mående, kontakta rådgivningsbyrån, skolhälsovårdaren eller din egen hälsostation. Sköterskan eller läkaren diskuterar med dig och ger näringsråd.

Allergier och gastrointestinala sjukdomar kan medföra begränsningar i kosten. Också övervikt, selektivt ätande, mycket ensidig kost eller misstanke om ätstörningar kan vara en orsak till att kontakta sjukvårdare eller läkare. En skötare eller läkare kan styra barn och unga till näringsterapin enligt behov.

En dietist bedömer barnets diet och ger familjen individuell handledning och råd. Barn under skolåldern kan vara med på mottagningen om föräldrarna vill. Ungdomar kan komma till mottagningen utan förälder, om föräldrarna eller personen själv så önskar.

Näringsterapins mottagningsställen varierar. Vi informerar dig om platsen när du bokar tid, i ett brev som skickas hem eller via Maisa.

Tjänsten näringsterapi är gratis. Det krävs remiss för att få tjänsten.