Nordöstra hemvårdsenheten

Om du som klient eller anhörig har ett ärende till hemvården, ring upp ditt närmaste serviceområde eller kontakta via Maisa.

På den här sidan

Nordöstra hemvårdsenheten betjänar invånarna i Nedre Dickursby, Alpbyn, Henriksdal, Jakobacka, Lidamalmen, Malm, Rönnbacka, Rönninge, Parkstad, Bocksbacka, Brobacka, Storskog, Skomakarböle, Lerstrand, Mosabacka, Staffansslätten, Stapelstaden, Viksbacka, Viksstranden och Vik.

Kontaktuppgifter

Åldermansvägen 32, K-huset, b-trappan, 00620 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan

Om du har ett ärende till hemvården, ring upp ditt närserviceområde. På numret 09 310 46128 ges inte klientrådgivning inom hemvårdens närserviceområden.

finska
PB 8560, 00099 Helsingfors stad

Jakobacka 1 närserviceområde

Besöksadress:
Bergssidan 8, 00770 Helsingfors
Postadress:
PB 6510, 00099 Helsingfors stad

Malm 1 närserviceområde

Besöksadress:
Orrspelsgränden 4-6 A, 00700 Helsingfors
Postadress:
PB 6565, 00099 Helsingfors stad

Malm 2 närserviceområde

Besöksadress:
Orrspelsgränden 4-6 A, 00700 Helsingfors
Postadress:
PB 6565, 00099 Helsingfors stad

Rönnbacka 1 närserviceområde

Besöksadress:
Försöksgårdsvägen 7, 00790 Helsingfors
Postadress:
PB 6555, 00099 Helsingfors stad

Parkstad 1 närserviceområde

Besöksadress:
Landtullsplatsen 10 A, 00750 Helsingfors
Postadress:
PB 6564, 00099 Helsingfors stad

Bocksbacka 1 närserviceområde

Besöksadress:
Bocksbackaplanen 2, 00720 Helsingfors
Postadress:
PB 6545, 00099 Helsingfors stad

Skomakarböle 1 närserviceområde

Besöksadress:
Aftonstjärnegränden 1-3, 00740 Helsingfors
Postadress:
PB 74790, 00099 Helsingfors stad

Vik 2 närserviceområde

Besöksadress:
Försöksgårdsvägen 7, 00790 Helsingfors
Postadress:
PB 6555, 00099 Helsingfors stad

Plats

Åldermansvägen 32, K-huset, b-trappan, 00620 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • 2 bilplatser för rörelsehindrade ligger utomhus under 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är under 3,6 m.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • På rutten finns 2 trappsteg efter varandra.

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Kustaankartanon seniorikeskuksen parkkipaikat ovat Koillisen kotihoitoyksikön vierailijoiden käytössä.
 • Koillisen kotihoitoyksikön hallinto sijaistee K-talon B portaan tiloissa.

Huvudingången

 • Ingången är svår att överblicka.
 • Vid ingången finns 2 trappsteg efter varandra.
 • Dörrarna vid ingången är svåra att överblicka. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. För att öppna dörren ska du trycka på en dörrsummer varefter dörren kan öppnas men är tung.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Vindfånget är trångt.

I lokalen

 • Servicepunkten finns på samma plan som ingången.
 • I servicelokalen finns 2 trappsteg efter varandra.
 • Dörrarna vid servicepunkten är svåra att överblicka.
 • I servicepunktens väntrum finns inget könummersystem. I väntrummet finns stolar.
Bild: Sakari Röyskö

Sköt dina ärenden i Maisa

I klientportalen Maisa ser du dina undersökningsresultat och läkarens anteckningar. I Maisa kan du också boka och avboka mottagningstider och skicka meddelanden till experter som behandlar dig.

Maisa finns på www.maisa.fi(Länk leder till extern tjänst)Du kan också ladda ned Maisa-appen i applikationsbutiken på din smartapparat.

Gå till Maisa(Länk leder till extern tjänst)