Västra hemvårdsenheten

Om du som klient eller anhörig har ett ärende till hemvården, ring upp ditt närmaste serviceområde eller kontakta via Maisa.

På den här sidan

Västra hemvårdsenheten betjänar invånarna i Gamlas, Kånala, Lassas, Malmgård, Hongasmossa, Sockenbacka, Smedjebacka,Tali, Norra Haga, Magnuskärr och Kungseken.

Kontaktuppgifter

Sliperivägen 6 A, 00380 Helsingfors Visa plats på servicekartan

Om du har ett ärende till hemvården, ring upp ditt närserviceområde. På numret 09 310 46096 ges inte klientrådgivning inom hemvårdens närserviceområden.

finska
PB 6617, 00099 Helsingfors stad

Haga 4 närserviceområde

Besöksadress:
Lispundsvägen 11, 00440 Helsingfors
Postadress:
PB 6615, 00099 Helsingfors stad

Haga 5 närserviceområde

Besöksadress:
Lispundsvägen 11, 00440 Helsingfors
Postadress:
PB 6615, 00099 Helsingfors stad

Gamlas 1 närserviceområde

Besöksadress:
Löjtnantsvägen 5 F, 00410 Helsingfors
Postadress:
PB 6625, 00099 Helsingfors stad

Malmgård 1 närserviceområde

Besöksadress:
Löjtnantsvägen 5 F, 00410 Helsingfors
Postadress:
PB 6625, 00099 Helsingfors stad

Murmästare 1 närserviceområde

Besöksadress:
Löjtnantsvägen 5 F, 00410 Helsingfors
Postadress:
PB 6625, 00099 Helsingfors stad

Sockenbacka 1 närserviceområde

Besöksadress:
Sliperivägen 6 A, 00380 Helsingfors
Postadress:
PB 6617, 00099 Helsingfors stad

Sockenbacka 2 närserviceområde

Besöksadress:
Sliperivägen 6 A, 00380 Helsingfors
Postadress:
PB 6617, 00099 Helsingfors stad

Plats

Sliperivägen 6 A, 00380 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)
Bild: Sakari Röyskö

Sköt dina ärenden i Maisa

I klientportalen Maisa ser du dina undersökningsresultat och läkarens anteckningar. I Maisa kan du också boka och avboka mottagningstider och skicka meddelanden till experter som behandlar dig.

Maisa finns på www.maisa.fi(Länk leder till extern tjänst)Du kan också ladda ned Maisa-appen i applikationsbutiken på din smartapparat.

Gå till Maisa(Länk leder till extern tjänst)