Västra hemvårdsenheten

Om du som klient eller anhörig har ett ärende till hemvården, ring upp ditt närmaste serviceområde eller kontakta via Maisa.

Västra hemvårdsenheten betjänar invånarna i Gamlas, Kånala, Lassas, Malmgård, Smedjebacka, Tali, Norra Haga, Magnuskärr, Kungseken och Sockenbacka.

Haga 3 närserviceområde

Besöksadress:
Sliperivägen 6 A, 00380 Helsingfors
Postadress:
PB 6617, 00099 Helsingfors stad

Haga 4 närserviceområde

Besöksadress:
Lispundsvägen 11, 00440 Helsingfors
Postadress:
PB 6615, 00099 Helsingfors stad

Haga 5 närserviceområde

Besöksadress:
Lispundsvägen 11, 00440 Helsingfors
Postadress:
PB 6615, 00099 Helsingfors stad

Gamlas 1 närserviceområde

Besöksadress:
Gitarrgränden 4, 00420 Helsingfors
Postadress:
PB 6625, 00099 Helsingfors stad

Malmgård 1 närserviceområde

Besöksadress:
Gitarrgränden 4, 00420 Helsingfors
Postadress:
PB 6625, 00099 Helsingfors stad

Murmästare 1 närserviceområde

Besöksadress:
Gitarrgränden 4, 00420 Helsingfors
Postadress:
PB 6625, 00099 Helsingfors stad

Sockenbacka 1 närserviceområde

Besöksadress:
Sliperivägen 6 A, 00380 Helsingfors
Postadress:
PB 6617, 00099 Helsingfors stad

Sockenbacka 2 närserviceområde

Besöksadress:
Sliperivägen 6 A, 00380 Helsingfors
Postadress:
PB 6617, 00099 Helsingfors stad

Plats

Sliperivägen 6 A, 00380 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format (Länk leder till extern tjänst)

Sköt dina ärenden i Maisa

I klientportalen Maisa ser du dina undersökningsresultat och läkarens anteckningar. I Maisa kan du också boka och avboka mottagningstider och skicka meddelanden till experter som behandlar dig.

Maisa finns på www.maisa.fi (Länk leder till extern tjänst)Du kan också ladda ned Maisa-appen i applikationsbutiken på din smartapparat.

Gå till Maisa(Länk leder till extern tjänst)