Kontor för öppen arbetsverksamhet

Vi tillhandahåller öppen arbetsverksamhet för arbetslösa inom vuxensocialarbetet för unga och vuxensocialarbetet samt för kunderna inom Helsingfors sy

Besök endast med tidsbokning.

Kontaktuppgifter

Silvervägen 6, 5. vån., 00440 Helsingfors Visa plats på servicekartan
finska
PB 8640, 00099 Helsingfors stad

Du får ta del av den öppna arbetsverksamheten till exempel via det regionala socialarbetet för vuxna och unga, barnskyddets eftervård, socialarbetet inom psykiatriska tjänster och missbrukartjänster samt Helsingfors sysselsättningstjänster. Om du har en egen kontaktperson, berätta att du är intresserad av den öppna arbetsverksamheten. Hen styr dig vidare.  

  • Individuell arbets- och delaktighetsträning: Med våra handledare kan du till exempel begrunda dina möjligheter till sysselsättning och meningsfulla aktiviteter även för fritiden.   

  • Social rehabilitering Tillsammans med dig undersöker vi din funktionsförmåga och ditt rehabiliteringsbehov.  

  • Vi uppmuntrar dig att skaffa en utbildning och stöttar dig att återvända till arbetslivet.

  • Du kan avlägga olika slags kurser, exempelvis säkerhetskurser, första hjälpen-kurser och yrkeskurser.  

  • Vi hjälper dig med våra tjänster och att ansöka om stöd.    

  • Vi ordnar besök på arbetsplatser och skolor.  

  • Du får ett intyg över ditt deltagande som kan vara användbart när du söker jobb eller en studieplats.  

I den öppna arbetsverksamheten finns tre team:  

Byggnads- och fastighetsgrupper  

Byggnads- och fastighetsgrupperna underhåller och rustar upp den byggda miljön, fastigheterna och gårdsområdena. Våra uppgifter är biträdande och kompletterande.  

Kontaktuppgifter till rehabiliteringshandledarna, tfn 09 3104 6040  (Link startar ett telefonsamtal)

Natur- och miljögrupper  

I natur- och miljögrupperna arbetar vi för att hålla Helsingfors grönt och rent. Vi jobbar i Helsingfors parker och grönområden. Våra uppgifter omfattar bland annat att sköta och underhålla parker och andra grönområden, uppgifter inom skogsvård och stadsodling.  

Kontaktuppgifter till rehabiliteringshandledarna, tfn 09 3103 2597 (Link startar ett telefonsamtal)

Hemvårdens stödgrupper  

Hemvårdens stödgrupper är med i de äldres vardag. Vi kompletterar hemtjänsterna. Du bekantar dig med biträdande hemvårdsuppgifter hos hemvårdsklienterna. Din uppgift är att erbjuda hemvårdsklienterna konkret hjälp och stöd för att bo kvar i hemmet, vilket många äldre vill göra.  

Hemvårdens stödgrupper finns på olika håll i Helsingfors vid goda trafikförbindelser nära Ring I och söder om Ring I.  

Biträdande uppgifter erbjuds också i kaféet, tvättstugan och i lokalvården.  

Kontaktuppgifter till rehabiliteringshandledarna, tfn 09 3104 4025  (Link startar ett telefonsamtal)

Plats

Silvervägen 6, 5. vån., 00440 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)