Uusix-verkstäder, Byholmen

Uusix-verkstäderna är avsedda för arbetslösa helsingforsbor. Där jobbar också praktikanter och lönesubventionerade.

Vi ordnar arbetsverksamhet för personer i Helsingfors som länge varit arbetslösa, så att de kan utveckla sin arbetslivskompetens och yrkesskicklighet. Förutom tjänsterna för rehabiliteringen har verkstäderna också tjänster inom arbetsverksamhet, arbetsprövning och lönesubvention.

Vår verksamhet har som mål att förbättra dina yrkesfärdigheter och dina möjligheter att sysselsättas på den öppna arbetsmarknaden.

Vi har tre arbetsenheter. Uusix Byholmen, Byholmens digitala och distanstjänster samt Uusix Södervik. Varje enhet har cirka 20 avdelningar där du kan lära dig nya färdigheter.

Du kan delta i arbetsverksamheten utan tidigare arbetserfarenhet, eftersom var och en arbetar enligt sitt eget kunnande. Vi har mellan 400 och 500 personer som arbetar inom rehabiliteringen och omkring 100 anställda.

Du kan få ett kompetensbevis när du har lärt dig nya färdigheter och utvecklats på vår verkstad. Det kan du använda till exempel när du söker till en utbildning eller ett jobb.

Vi ordnar också olika kurser, evenemang och utflykter där du kan bekanta dig med nya saker och platser.

Byholmens kontaktuppgifter:
Ring 09 3108 eller e-post palvelupiste.uusix@hel.fi.

Öppettider:
Arbetsverksamheten och byrån har öppet må-fr kl. 8-16 Försäljningsställen (pc-shop, cykelbutik, återvinning av byggmaterial och butik för återvinningsprodukter) öppet måndag-fredag klockan 9-15.45

Kontaktuppgifter

Byholmsgatan 8, 00580 Helsingfors Visa plats på servicekartan
finska
PB 8644, 00099 Helsingfors stad

Du kan söka till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte via Helsingfors stads sysselsättningstjänster eller den egna socialarbetaren.  

Vår rehabiliteringshandledare hjälper dig till exempel att sköta ärenden med FPA, sysselsättningstjänsterna och andra sociala tjänster. 

Kontaktuppgifter till rehabiliteringshandledarna, tfn 09 3104 4001  (Link startar ett telefonsamtal)

Vår delaktighetscoach ger dig stöd när arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte går mot sitt slut och du ännu inte vet vad som kommer härnäst. Du får hjälp även under arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte för att hitta meningsfull sysselsättning. Med delaktighetscoachen kan du till exempel diskutera och testa en ny hobby eller någon annan aktivitet.  

Med vår arbetstränare kan du planera dina mål för jobb eller studier. Hen hjälper dig att identifiera dina styrkor och sätta upp lämpliga mål.  

Vår motionsansvariga ordnar mångsidig motion under arbetsverksamheten.  

Vår missbrukshandledare hjälper dig i vardagslivets problemsituationer.  

Du kan bland annat studera It-färdigheter på olika kurser. 

Invandrare kan delta på en nybörjar- eller påbyggnadskurs i finska i arbetslivet.  

Vi reparerar cyklar och demonterar dem till reservdelar. Vi har också en cykelaffär där vi säljer reparerade cyklar och reservdelar till dem.   

I Keramikverkstaden tillverkar vi främst muggar och andra bruksföremål och även beställningsvaror. Två gånger om året har vi en vecka för egna arbeten, då var och en får planera och förverkliga sina egna idéer.  

I smyckesverkstaden utforskar vi guldsmedens traditionella arbetsmetoder och tillämpar dem i tillverkningen av unika smycken och små serier. Vi tillverkar smycken av återvunnet material. 

I handarbetsverkstaden arbetar vi med stickning, virkning och broderi. Hos oss kan du arbeta även om du har ett fysisk funktionshinder. 

I metallverkstaden designar och tillverkar vi unika designprodukter av överblivet material från cykelverkstaden som vi sedan säljer på olika evenemang och i den gemensamma Uusix-butiken. Du kan också delta i produktdesign.  

I träverkstaden bekantar vi oss med träbearbetning och ytbehandling. Hos oss kan du göra träprodukten från början till slut eller bara fokusera på att öva ytbehandling. Du behöver inte ha erfarenhet av snickeri, det räcker med en entusiastisk inställning till att lära sig nytt.  

Rengöringsverkstaden städar verkstäderna. Från rengöringstjänsterna har du goda möjligheter att övergå till arbetslivet.  

I försäljningsverkstaden förbereder vi Uusix-produkterna för försäljning. Vi prissätter, lagrar, packar och lägger fram produkter. Hos oss kan du även öva dig i kundservice och jobba i kassan. Vi lär oss också marknadsföring.  

Bygg- & Serviceverkstadens uppgifter omfattar byggnation, målning, reparation och fastighetsunderhåll. Verkstaden ligger på Byholmen men vi jobbar också i Södervik.   

I återvinnings- och transportverkstaden sköter vi återvinningsgården. Om du har körkort för kategori B kan du även få köra en transportbil.  

I Muusix-verkstaden tillverkar vi lunchrätter och caféprodukter. Hos oss kan du också avlägga hygienpasset som du har nytta av i arbetslivet.  

Den virtuella verkstaden är en möjlighet för dig som vill delta i arbetsverksamheten på distans.   

I PC-återvinningen reparerar eller demonterar vi Helsingfors stads kasserade datorer och annan utrustning.  

I IT-verkstaden kan du antingen studera it-färdigheter eller utöva din starka IT-kompetens.  

I kommunikationsverkstaden finns många olika uppgifter för intern och extern kommunikation. Vi har möjlighet att skriva artiklar och öva ombrytning, grafisk design och fotografering. 

Plats

Byholmsgatan 8, 00580 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)