Uusix-verkstäder, Södervik

Uusix-verkstäderna är avsedda för arbetslösa helsingforsbor. Där jobbar också praktikanter och lönesubventionerade.

Vi ordnar arbetsverksamhet för personer i Helsingfors som länge varit arbetslösa, så att de kan utveckla sin arbetslivskompetens och yrkesskicklighet. Förutom tjänsterna för rehabiliteringen har verkstäderna också tjänster inom arbetsverksamhet, arbetsprövning och lönesubvention.

Vår verksamhet har som mål att förbättra dina yrkesfärdigheter och dina möjligheter att sysselsättas på den öppna arbetsmarknaden.

Vi har tre arbetsenheter. Uusix Byholmen, Byholmens arbetsverksamhets digitala och distanstjänster samt Uusix Södervik. Varje enhet har cirka 20 avdelningar där du kan lära dig nya färdigheter.

Du kan delta i arbetsverksamheten utan tidigare arbetserfarenhet, eftersom var och en arbetar enligt sitt eget kunnande. Vi har mellan 400 och 500 personer som arbetar inom rehabiliteringen och omkring 100 anställda.

Du kan få ett kompetensbevis när du har lärt dig nya färdigheter och utvecklats på vår verkstad. Det kan du använda till exempel när du söker till en utbildning eller ett jobb.

Vi ordnar också olika kurser, evenemang och utflykter där du kan bekanta dig med nya saker och platser.

Kontaktuppgifter till Södervik:
Ring 09 310 32587, e-post palvelupiste.uusix@hel.fi.

Öppettider:
Arbetsverksamheten är öppen mån-fre kl. 8 - 16 Serviceställe (upphämtning av textilier) mån och ons kl. 13 - 15 Kontoret är öppet kl. 8 - 16, tfn 09 3108 9513

Kontaktuppgifter

Söderviksgatan 10 A, 00500 Helsingfors Visa plats på servicekartan
finska
PB 8641, 00099 Helsingfors stad

Du kan söka till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte via Helsingfors stads sysselsättningstjänster eller den egna socialarbetaren.  

Vår rehabiliteringshandledare hjälper dig till exempel att sköta ärenden med FPA, sysselsättningstjänsterna och andra sociala tjänster. 

Kontaktuppgifter till rehabiliteringshandledarna, tfn 09 3103 2523 (Link startar ett telefonsamtal) 

Vår delaktighetscoach ger dig stöd när arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte går mot sitt slut och du ännu inte vet vad som kommer härnäst. Du får hjälp även under arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte för att hitta meningsfull sysselsättning. Med delaktighetscoachen kan du till exempel diskutera och testa en ny hobby eller någon annan aktivitet.  

Med vår arbetstränare kan du planera dina mål för jobb eller studier. Hen hjälper dig att identifiera dina styrkor och sätta upp lämpliga mål.  

Vår motionsansvariga ordnar mångsidig motion under arbetsverksamheten.  

Vår missbrukshandledare hjälper dig i vardagslivets problemsituationer.  

Du kan bland annat studera IT färdigheter på olika kurser. 

Invandrare kan delta på en nybörjar- eller påbyggnadskurs i finska i arbetslivet.  

I väveriet väver vi fantastiska trasmattor med enbart återvunnet material.  

I Muusix-verkstaden tillverkar vi lunchrätter och caféprodukter. Hos oss kan du också avlägga hygienpasset som du har nytta av i arbetslivet.  

I Tryckeriet trycker vi bland annat returvävar med silkesteknik samt färgar mattvävar för väveriet.  

I förpacknings- och postverkstaden lägger vi sista handen vid och packar produkter som är tillverkade i syverkstäderna. Vi sköter också massutskicken för Helsingfors stad.  

Rengöringsverkstaden städar verkstäderna. Från rengöringstjänsterna har du goda möjligheter att övergå till arbetslivet.  

I syatéljen tillverkar vi Uusix-produkter och beställningsprodukter för Helsingfors stad och privata kunder. Vi tillverkar också inredningsprodukter till Uusix-butiken och olika slags pop up-evenemang. I produktionen använder vi återvinnings- och donationsmaterial såsom segel, reklamvinyler, bilbälten och överskottsprodukter från textilindustrin. 

Plats

Söderviksgatan 10 A, 00500 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)