Planering av medicinsk rehabilitering

Rehabiliteringsplaneraren ger dig råd och handledning kring rehabiliteringstjänster som stöder din funktionsförmåga.

Syftet med den medicinska rehabiliteringen är att upprätthålla och främja din funktionsförmåga när du har drabbats av en sjukdom eller en skada och din funktionsförmåga är långvarigt begränsad eller du har särskilda svårigheter med den dagliga livsföringen.

I den medicinska rehabiliteringen ingår till exempel fysioterapi, lymfaterapi, ergoterapi och talterapi samt neuropsykologisk rehabilitering och individuella hjälpmedel.

Rehabiliteringsplaneraren ger dig råd och handledning kring tjänsterna inom medicinsk rehabilitering. Hen kan till exempel skriva en betalningsförbindelse för ett individuellt hjälpmedel. Rehabiliteringsplaneraren samarbetar med andra yrkesutbildade personer som deltar i din vård och rehabilitering.

För rehabiliteringsplanering behöver du en bedömning av en läkare eller terapeut. När du förnyar individuella hjälpmedel kan du kontakta rehabiliteringsplaneringen direkt.

Vi ordnar terapierna och hjälpmedlen som köpta tjänster.

Rehabiliteringsplaneringen är avgiftsfri för dig.