Lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelu

Kuntoutussuunnittelija neuvoo ja ohjaa sinua toimintakykyäsi tukevan kuntoutuksen palveluissa.

Lääkinnällisen kuntoutuksen tarkoitus on ylläpitää ja edistää toimintakykyäsi, kun olet sairastunut tai vammautunut ja sinulla on esimerkiksi pitkäaikaisia toimintakyvyn rajoituksia tai erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista päivittäisistä toiminnoista.

Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvat esimerkiksi fysioterapia, lymfaterapia, toimintaterapia ja puheterapia sekä neuropsykologinen kuntoutus ja yksilölliset apuvälineet.

Kuntoutussuunnittelija neuvoo ja ohjaa sinua lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvissä palveluissa. Hän voi esimerkiksi tehdä maksusitoumuksen yksilöllistä apuvälinettä varten. Kuntoutussuunnittelija tekee yhteistyötä muiden hoitoosi ja kuntoutumiseesi osallistuvien ammattilaisten kanssa.

Tarvitset kuntoutussuunnittelua varten lääkärin tai terapeutin arvion. Kun olet uusimassa yksilöllisiä apuvälineitä, voit ottaa suoraan yhteyttä kuntoutussuunnitteluun.

Järjestämme terapiat ja apuvälineet ostopalveluna.

Kuntoutussuunnittelu on sinulle maksutonta.