Varhaiskasvatuksen fysioterapia

Varhaiskasvatuksen fysioterapiassa tuemme lasta kasvun ja kehityksen haasteissa.

Tuemme liikkumisen keinoin lapsen motoriikkaa, ryhmässä toimimisen taitoja, oman toiminnan säätelyä ja toiminnan ohjausta. Järjestämme motorisen tuen ryhmiä niihin päiväkoteihin, joissa on tukea tarvitsevia lapsia.

Aloitamme ryhmän, kun varhaiskasvatuksen tai perhekeskuksen työntekijä huomaa, että ryhmä tarvitaan. Ryhmään otetaan mukaan 4-6 lasta.

Fysioterapeutti suunnittelee tavoitteet ja ohjaa ryhmän ensimmäisen tapaamisen. Päiväkodin henkilökunta jatkaa ryhmää viikoittain, yhteensä kymmenen kertaa. Fysioterapeutti arvioi lopuksi lasten kehittymisen ryhmässä ja arjen tilanteissa yhdessä varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa.