Ergoterapi för skolelever

Inom ergoterapi för skolelever stöder vi barnets prestation i skolan och på fritiden.

Ergoterapi för skolelever är en förebyggande tjänst. Den är avsedd för skolelever vars vardag är svår på grund av till exempel utmaningar i samband med motoriskt lärande eller perception. Du kommer till ergoterapi med en remiss som du får till exempel från skolhälsovården.

Vi bedömer elevens färdigheter att ta hand om sig själv och skolgången, motoriska och mentala färdigheter samt kognitiva och sociala färdigheter.

Vi arbetar i skolelevernas egen miljö, hemma och i skolan samt på vårt kontor i Västra Böle.

Ergoterapi är avgiftsfri.

Om du redan är klient, kan du skicka oss ett meddelande i Maisa.

Serviceställen

Enheten för ergoterapin för skolelever

Adress: Böle parkväg 8, 00240 Helsingfors