Enheten för ergoterapin för skolelever

I ergoterapin för skolelever stödjer vi barnets uppväxt och utveckling hemma och i skolan.

Ergoterapienheten för skolelever ligger i Västra Böle. Ergoterapi för skolelever ordnas med en remiss.

Kontaktuppgifter

Böle parkväg 8, 00240 Helsingfors
finska, svenska
PB 24775, 00099 Helsingfors stad

Plats

Böle parkväg 8, 00240 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)