Näringsterapi för personer med utvecklingsstörning

Du kan behöva hjälp av en näringsterapeut om du till exempel har gått ner i vikt, lider av svåra magbesvär, övervikt eller har en torftig kost.

En mångsidig och tillräcklig kost stödjer hälsan och välmåendet. Om du är orolig för ditt ätande, diskutera det med din sköterska eller läkare.

Du kan behöva hjälp av en näringsterapeut om du till exempel har gått ner i vikt, lider av svåra magbesvär, övervikt eller har en torftig kost.

Näringsterapeuten ger dig eller dina vårdare råd om en diet som passar dig.

Din sjuksköterska eller läkare skickar vid behov en remiss till näringsterapi för personer med utvecklingsstörning. Vi skickar hem en inbjudan åt dig där vi berättar när och var mötet äger rum.

Tjänsten näringsterapi är avgiftsfri för dig. Du behöver remiss för att erhålla tjänsten.

Serviceställen

Polikliniken för personer med utvecklingsstörning

Adress: Sofielundsgatan 8, A-byggnad, 00610 Helsingfors