Ergoterapins hemrehabilitering

Ergoterapeuten löser vardagliga problem för äldre som bor hemma eller närståendevårdare.

Vi erbjuder stöd för rehabilitering i hemmet och arbetet som närståendevårdare. Åldrandet kan begränsa vardagen till hemmet, och möjligheterna att delta i sådant som känns viktigt kan minska.

Ergoterapeutisk rehabilitering kan utföras i klientens hem och utanför hemmet. I ergoterapin övar man exempelvis sådant som är viktigt för klienten, såsom måltider, på-/avklädning, hobbyer eller att sköta ärenden. Vi kan hjälpa dig att planera ett veckoschema som stöd för funktionsförmågan och ge dig information om olika hjälpmedel och förändringar i hemmet.

Tillsammans planerar vi en rehabiliteringsperiod som passar dina behov. Vanligtvis omfattar ergoterapin 1-5 besök.

Ett proffs till exempel från klienthandledningen, Seniorinfo, hemvården eller geriatriska polikliniken kan hänvisa klienten till ergoterapi. Du kan också kontakta vår telefonservice nr 09 310 32249, eller telefonservice för närståendevårdens ergoterapi, nr 09 310 32591.

Ergoterapi är avgiftsfri.

Om du redan är klient, kan du skicka oss ett meddelande i Maisa.