Helsinki Recovery app tietosuoja / Integritetspolicy / Privacy Policy

Helsinki Recovery app tietosuoja, 15.1.2024

Emme kerää Helsinki Recovery app -mobiilisovelluksen käyttäjien henkilötietoja. Sovellukseen tallennettuja tietoja ei kerätä.

Analytiikka

Mobiilisovelluksen jatkokehittämiseksi keräämme seuraavia tietoja, mikäli sallit analytiikan keräämisen:

 • katsomasi sovelluksen näkymät
 • valitsemasi asuinpaikka.

Mitään henkilöihin liittyviä tunnistettavia tietoja ei kerätä.

Mikäli et salli tietojen keräämistä, mitään tietoja ei tallenneta.

Ulkopuoliset palvelut

Helsinki Recovery appissa on useita linkkejä ulkopuolisiin palveluihin. Ulkopuolisten palveluiden käytössä sovelletaan linkkeihin johtaneiden palveluiden omia käyttöehtoja. Helsinki Recovery App ei kerää tietoa ulkopuolisten palveluiden käytöstä. Tällaisia palveluita ovat

 • karttasovellus
 • ulkopuoliset WWW-linkit
 • varmuuskopiontiin käytettävä tiedontallennuspalvelu.

Helsinki Recovery App Integritetspolicy 15.1.2024

Vi samlar inte in personlig information från användare av mobilapplikationen Helsinki Recovery App. Data som lagras i applikationen samlas inte in.

Analys

För att vidareutveckla mobilapplikationen samlar vi in följande information om du tillåter analysinsamling:

 • Vyerna av applikationen
 • Din valda bostadsort

Ingen personligt identifierbar information samlas in.

Om du inte tillåter insamling av data kommer ingen information att lagras.

Extern tjänster

Helsinki Recovery App innehåller flera länkar till externa tjänster. Användningsvillkoren för tjänsterna som nås genom dessa länkar regleras av respektive tjänsts egna villkor. Helsinki Recovery App samlar inte in information om användningen av externa tjänster. Dessa tjänster inkluderar:

 • Kartapplikation
 • WWW-länkar till externa tjänster
 • Datatjänst används för säkerhetskopiering

Helsinki Recovery App Privacy Policy January 15, 2024

We do not collect personal information from users of the Helsinki Recovery App mobile application. Data stored in the application is not collected.

Analytics

To further develop the mobile application, we collect the following information if you allow analytics collection:

 • Views of the application
 • Your selected place of residence

No personally identifiable information is collected.

If you do not permit data collection, no information will be stored.

External Services 

The Helsinki Recovery App contains several links to external services. The terms of use of the services accessed through these links are governed by the respective terms of those services. Helsinki Recovery App does not collect information about the use of external services. These services include:

 • Map application
 • WWW links to external services
 • Data storage service used for backup