Även nära och kära kan såra

Nainen pitää toista kättään kasvojensa edessä.
Ingen ska behöva utstå våld. Som tur är finns hjälp att få för både gärningspersoner och för dem som blir utsatta för våld. Skammen får inte vara ett hinder.

På den här sidan

Vad är våld i nära relationer?

Med våld i nära relationer avses våld där gärningspersonen och offret har en nära relation med varandra. Våldet kan riktas mot en livskamrat, ett barn eller en nära släkting. Våldet kan, förutom att vara fysiskt, även vara psykiskt, ekonomiskt eller sexuellt. Våld i nära relationer berör alla oavsett samhällsklass, kultur, ålder och kön. Att utsättas för våld har långvariga och allvarliga följder.

Som tur är finns hjälp för både för dem som blivit utsatta för våld i nära relationer och för gärningspersonerna. Man kan få hjälp bland annat av staden, organisationer och polisen. Hjälpen kan vara personlig eller exempelvis  kamratstöd i grupper. Det finns hjälp för alla.

Ihmisiä, joiden kasvojen edessä on käsiä.
Bild: N2

Känner du igen våld i nära relationer?

  • Skriker du, får du utbrott eller har sönder saker?
  • Nedvärderar du, hotar du eller utövar du utpressning mot din närstående?
  • Kontrollerar du din närståendes aktiviteter, penningtransaktioner eller relationer?
  • Är du hårdhänt mot din närstående?
  • Utför du sexuella handlingar mot den andras vilja? 
Allvarliga barn och ungdomar.
Bild: N2

Känner du igen våld mot dig själv?

Gör ett test: Sänk ett finger om

  • du inte kan vara dig själv hemma
  • någon får dig att känna dig värdelös
  • du är rädd hemma, i skolan eller med kompisarna
  • ingen tar hand om dig
  • din kroppsliga integritet har kränkts.

Om du sänkte ett eller flera fingrar, kan det vara fråga om våld. Det finns stöd och hjälp tillgängligt.

Vilka tjänster och vilken hjälp finns att få?

När du besöker stadens social- och hälsovårdstjänster, kan du alltid ta upp frågor som gäller våld med en yrkesutbildad person. Nedan finns en lista över stadens aktörer och samarbetspartner som hjälper dig om du blir utsatt för våld i nära relationer.

Tjänster som staden tillhandahåller

Om man har upplevt våld kan man alltid diskutera det med social- och hälsovårdstjänsterna, såsom

Samlad information på webbplatsen Ungas Helsingfors (Länk leder till extern tjänst)

Bedömning av servicebehov och stöd för barnfamiljer

Bedömningen av servicebehov och stöd för barnfamiljer är avsedd för barn och familjer som lever i svårt belastande livssituationer och behöver stöd. Servicebehovet bedöms för att barnet eller familjen ska få lämplig hjälp.

Bedömning av servicebehov och stöd för barnfamiljer

Barnskyddet

Du kan alltid kontakta barnskyddet, även anonymt, om du är orolig för välbefinnandet hos ditt eget barn eller ett barn i din närmaste krets.
Hur och när ska jag kontakta barnskyddet?

Mödra- och barnrådgivning

Syftet med mödra- och barnrådgivningen är att trygga barnets hälsa och stöda föräldrarna så att barnet ska ha goda förutsättningar för en sund uppväxt, utveckling och välbefinnande.

Mödra- och barnrådgivning

Familjerådgivning

Familjerådgivningen hjälper i frågor angående barnets utveckling och fostran, vid problematiska familjesituationer och i kriser som drabbat barnet eller familjen.

Läs mer om familjerådgivning

Kurator- och psykologtjänster inom elev- och studerandevården

Yrkesfolket, kuratorerna och psykologerna inom elev- och studerandevården hjälper i olika problematiska och svåra situationer. Kontaktuppgifterna för kuratorerna och psykologerna inom elev- och studerandevården finns på skolornas och läroanstalternas webbplatser, i Wilma och i portalen Aula.

Kurator- och psykologtjänster inom elev- och studerandevården

 

Socialtjänster

Du får hjälp i alla slags utmanande livssituationer.

Socialrådgivning

Du får hjälp av ett proffs även utan tidsbokning. Socialrådgivningen betjänar vardagar kl. 9–16 på telefonnummer 09 310 44400  (Link startar ett telefonsamtal)

Invandrare

Socialrådgivningstelefonen  för inflyttade betjänar vardagar på 09 3103 7577(Link startar ett telefonsamtal). Helsingfors enhet för inflyttade ligger på adressen Verkstadsgatan 14 A i Fiskehamnen.

Hälsovårdstjänster

Hälsostationen är din främsta vårdplats i hälsofrågor.
Hälsostationernas tjänster

Seniorinfo

Rådgivning och servicehandledning vardagar kl. 9–15, tfn 0931044556(Link startar ett telefonsamtal) Ställ även frågor om våld vid behov. Seniorinfo betjänar Helsingforsbor över 65 år och deras anhöriga.

Servicecentraler

Servicecentralerna är mötesplatser med låg tröskel för äldre och arbetslösa Helsingforsbor. Diskutera våld med ett proffs vid behov.

 

Organisationers och andra aktörers tjänster

Miessakit ry:s Lyömätön linja (Oslagbar linje)

Lyömätön linja är en verksamhet som är specialiserad på våld i nära relationer och i familjen för män som använder eller är rädda för att de ska använda psykiskt eller fysiskt våld mot sina närstående. Arbetsformerna är individuella möten ansikte mot ansikte eller via video, som vid behov kompletteras med träffar i par och grupper. Stöd erbjuds också per telefon och via webben. Tjänsten erbjuds på finska och engelska.

Lyömätön Linja (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Lyömätön linja (Oslagbar linje) i Esbo/Miehen Linja (Mannens linje)

Miehen Linja betjänar män som har flyttat till Finland och som har använt våld eller är rädda för att de ska använda våld inom sin familj. Miehen Linja är specialiserad på kultursensitivt mansarbete. Tjänsten erbjuds på flera språk. Vi använder en tolk vid behov.

Miehen Linja (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Maria Akademi rf/naisenvakivalta.fi

Stöd för kvinnor som använder våld eller är rädda för att de ska använda våld, samt för yrkesfolk som i sitt arbete eller på sin arbetsplats möter olika former av våld och därtill hörande företeelser.

Maria Akademi(Länk leder till extern tjänst)

Våld i nära relationer enheten/Pääkaupunkiseudun turvakoti ry 
 

Öppenvårdstjänster inom våldsarbetet, det vill säga individuella träffar samt par- och familjeträffar för våldsoffer i nära relationer, gärningspersoner, deras barn och närstående. Det finns möjlighet att använda tolk.

Pääkaupungin turvakoti ry (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Församlingarnas familjerådgivning i Helsingfors

Professionell hjälp vid problem i ett parförhållande och i kriser i livet. Tjänsten erbjuds på finska, svenska och engelska.

Församlingarnas familjerådgivning i Helsingfors (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s kristelefon, dygnet runt alla dagar på året

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s kristelefon har jour på numret 09 2525 0111(Link startar ett telefonsamtal)  på finska dygnet runt alla dagar på året. Du kan ringa kristelefonen anonymt och konfidentiellt.

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s kristelefon, dygnet runt alla dagar på året(Länk leder till extern tjänst)

Net skyddshem

Net skyddshem är en webbtjänst som tillhandahålls av Förbundet för mödra- och skyddshem. Net skyddshem hjälper alla parter i våld genom att erbjuda dem information, samtalshjälp samt berättelser om familje- och närståendevåld och hur man hanterar detta. Via webbplatsen hjälper tjänsten också barn och unga som vittnat om eller utsatts för våld. Webbplatsen har chattar som riktar sig till kampanjens målgrupper: Chatten Hjälp för våld (Apua väkivaltaan, för gärningspersoner) och chatten för barn och ungdomar (Lasten ja nuorten chat).

Du kan delta i chattarna för att diskutera våld anonymt och med låg tröskel.

Net skyddshem(Länk leder till extern tjänst)

Suvanto rf

Rådgivning, samtalshjälp och kamratgrupper för äldre. Tjänsten riktar sig till alla parter i våld och misshandel samt deras närstående. Suvantolinja 0800 06776, tjänsten erbjuds på finska och engelska.

Suvanto rf (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

VÄLITÄ! Arbete mot sexuellt våld

Välitä! erbjuder krishjälp för dem som blivit utsatt för eller använt sexuellt våld samt deras närstående. Tjänsten erbjuder hjälp per telefon, vid träffar samt i öppna gruppchattar i webbkriscentret Tukinet. Du kan delta i Välitä!:s stödgrupper från olika håll i Finland. Tjänsterna är konfidentiella och avgiftsfria.

VÄLITÄ! Arbete mot sexuellt våld (på finska) (Länk leder till extern tjänst)

Barn och ungdomstelefonen

Barn- och ungdomstelefonen samt nätbrevstjänsten finns till för alla barn och unga upp till 25 år. Genom att ringa eller skriva får den unga stöd, bekräftelse och en trygg vuxen att prata med.

Barn och ungdomstelefonen(Länk leder till extern tjänst)

Stödchatten Ärligt talat

Unga i åldern 13–29 år kan anonymt och kostnadsfritt chatta med professionella handledare såsom psykologer, sexualrådgivare, socionomer med flera. Chatten är öppen alla vardagar kl. 9–12 och 19–22.

Stödchatten Ärligt talat(Länk leder till extern tjänst)

Barnavårdsföreningens stöd till familjer

I Föräldrachatten får du tips och råd om föräldraskap, neuropsykiatriska frågor, separation, ombildad familj och parförhållande. Chatten är öppen två dagar i veckan (länk till chatten(Länk leder till extern tjänst) ). Chatten är öppen måndagar klockan 16–18 och fredagar klockan 12–14. Alla diskussioner är anonyma och konfidentiella.

När chatten är stängd kan du lämna ett meddelande, så kontaktar våra sakkunniga dig! Du kan också boka tid för individuellt samtalsstöd (länk till vår webbplats https://www.bvif.fi/for-foraldrar/(Länk leder till extern tjänst)).

I Barnavårdsföreningens blogg kan du läsa om föräldraskap och få tips för att handskas med olika utmaningar i familjer (länk: https://www.bvif.fi/aktuellt/blogg/(Länk leder till extern tjänst)). Tjänsten erbjuds på finska, svenska och engelska.

Barnavårdsföreningens stöd till familjer(Länk leder till extern tjänst)

Röda Korsets de Ungas skyddshus

De Ungas skyddshus hjälper unga och deras närstående dygnet runt, alla dagar på året. Den unga eller den ungas närstående får stöd av de Ungas skyddshus för att hantera vardagen, för konflikter i familjen eller andra problem. Du får hjälp snabbt och kostnadsfritt.

Röda Korset, de Ungas skyddshus(Länk leder till extern tjänst)

Lasten ja nuorten puhelin ja chat (Telefon- och chattjänsten för barn och unga)

I Lasten ja nuorten puhelin ja chat kan den som tar konkat tala kostnadsfritt, anonymt och konfidentiellt om vad som helst. Tjänsten riktar sig till personer under 25 år och är öppen alla dagar på året. Tjänsten erbjuds på finska. 

Lasten ja nuorten puhelin ja chat(Länk leder till extern tjänst)

Nuorten tukilinja (Stödlinjen för unga)

Nuorten tukilinja har jour på kvällarna på samma nummer som Lasten ja nuorten puhelin (tfn 116 111). På stödlinjen erbjuds professionell hjälp till unga i svåra situationer varje vardagskväll kl. 20–24. Tjänsten erbjuds på finska.

MLL Nuortennetti (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Pojkarnas hus, Helsingfors stad

Pojkarnas hus är en säker och öppen plats, fri från diskriminering och mobbning, avsedd för 10–28-åriga pojkar, män och personer som funderar över vad det innebär att vara pojke. Syftet med Pojkarnas hus är att stödja dig på det sätt som du upplever bäst, för att du som dig själv ska kunna leva ditt liv mot dina drömmar.

Pojkarnas hus (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Flickornas hus, Loisto Settlementti

Flickornas hus är avsett för alla i åldern 10–29 år som identifierar sig som flickor eller kvinnor eller som funderar över vad det innebär att vara flicka. Flickornas hus erbjuder lokaler för fritid och hobbyer samt hjälp och stöd för funderingar eller svåra livssituationer. Tjänsten erbjuds på finska och engelska.

Flickornas hus (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

OnksOK

OnksOk är en webbtjänst som upprätthålls av Förbundet för mödra- och skyddshem och som erbjuder information och stöd till unga när det är svårt hemma eller i närkretsen. På webbplatsen finns information om våld i familjer, kompis- och parförhållanden samt om föräldrars skilsmässa. På webbplatsen finns också en barn- och ungdomschatt där unga med låg tröskel kan diskutera bekymmer och frågor kring våld i nära relationer eller frågor kring en skilsmässa. Webbplatsen är på finska.

OnksOk(Länk leder till extern tjänst)

Även nära och kära kan såra

På videon berättar basketproffs Shawn Hopkins om hur man känner igen våld i nära relationer och var man kan få hjälp.

Även nära och kära kan såra

Ingen behöver utstå våld, inte heller från närstående eller familjemedlemmar. Hjälp finns att få både för dem som upplevt våld och dem som brukat våld. På videon berättar basketproffs Shawn Hopkins om om hur man känner igen våld i nära relationer och var man kan få hjälp.